การขยายพันธุ์ทุเรียนให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณสมบัติดี

ทุเรียนสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งส่วนของเมล็ด และส่วนของกิ่งก้าน (Vegetative part) ในส่วนของการใช้เมล็ดขยายพันธุ์นั้น แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องการเทคนิคหรือความชำนาญพิเศษ และให้ผลสำเร็จสูงแต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชผสมข้าม เมื่อขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จึงเกิดปัญหาต้นพันธุ์ที่ได้ไม่เหมือนต้นแม่วิธีเพาะเมล็ดทุเรียนจึงไม่เป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร
นอกจากนั้นยังพบปัญหาต้นพันธุ์ไม่สม่ำเสมอ และต้องใช้เวลาปลูกนานจึงจะให้ผลการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนของกิ่งก้าน สามารถกระทำได้หลายวิธี ในประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นิยมขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการติดตา การทาบกิ่งแบบประกบ (approach grafting) แบบเข้าลิ้น (whip or tongue grafting) และแบบลิ่ม (wedge grafting) สำหรับในประเทศไทย วิธีขยายพันธ์ทุเรียนที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การทาบกิ่งแบบปาด (spliced approach grafting) และการเสียบยอด (apical cleft grafting)

การเตรียมต้นกล้าทุเรียนในการขยายพันธุ์

นำเมล็ดทุเรียนที่จะใช้เป็นต้นตอ (พันธุ์ชะนี พวงมณี ตะพาบน้ำ หรือพันธุ์อื่นๆ ที่มีความทนทานต่อโรครากเน่า) มาล้างด้วยน้ำให้สะอาด เลือกเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากร่องรอยการเข้าทำลายของโรคหรือเมลง นำเมล็ดที่เลือกแล้วไปปลูกลงในแปลงเพาะที่บรรจุด้วยขุยมะพร้าว โดยกดเมล็ดส่วนที่มีสีขาวลงไปในขุยมะพร้าวให้ลอก 3/4 ของเมล็ด รดด้วยน้ำผสมสารป้องกันเชื้อรา (เฉพาะครั้งแรกหลังปลูก หลังจากนั้นจะรดด้วยน้ำปกติ) เช่น อาลีเอท ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการพรางแสงด้วยชาแลพรางแสงพลาสติก 50%
การเตรียมต้นกล้าทุเรียนในการขยายพันธุ์
การเตรียมต้นกล้าทุเรียนในการขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการทาบกิ่ง

1. เมื่อต้นตอมีอายุประมาณ 1.5-2 เดือน ทำการขุดและย้ายลงถุงพลาสติกหรือกระถางต้นไม้ อัดขุยมะพร้าวให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้รากเดิน จึงทำการมัดปากถุงแล้วทำการเฉือน ต้นตอเป็นรูปโล่ขนาดประมาณ 1.5-2 นิ้ว
2. เลือกกิ่งพันธุ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ ทำการเฉือนกิ่งพันธุ์ให้เป็นรูปโล่เช่นเดี่ยวกับต้นตอ
3. นำต้นตอที่เตรียมไว้ขึ้นประกบกับกิ่งพันธุ์ โดยให้รอยแผลแนบกันสนิท พันด้วยแถบพลาสติก (plastic trip) ให้แน่น โดยพันจากล่างขึ้นบนเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปในแผล ทำให้แผลเน่าและทาบไม่ติด
4. ผูกเชือกยึดปากถุงต้นตอกับกิ่งพันธุ์ให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 40-45 วัน แผลที่ทาบไว้มานกันสนิทโดยสังเกตจากยอดพันธุ์ใบยังเขียวสดใส ให้ตัดยอดต้นตอทิ้งไป ควั่นกิ่งพันธุ์ดีใต้รอยต่อ ทิ้งไว้อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงตัดลงจากต้น
5. นำต้นที่ทาบแล้วไปดูแลในเรือนเพาะชำที่มีการพรางแสงประมาณ 50% ต่อไปอีก 6-12 เดือน สามารถนำต้นพันธุ์ทุเรียนจำหน่ายหรือย้ายลงแปลงปลูกได้
การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการทาบกิ่ง
การเตรียมต้นกล้าทุเรียนในการขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการเสียบยอด

1. เมื่อต้นตอ (stock) มีอายุประมาณ 1.5-2 เดือน ทำการตัดยอดออกประมาณ 2/3 ส่วน หรือให้ส่วนของต้นตอสูงจากส่วนที่เรียกว่า ไพล ประมาณ 1-1.5 นิ้ว
2. ทำการผ่าครึ่งลำต้นให้ลึกประมาณ 1 นิ้วหรือให้ยาวเท่ากับรอยเฉือนของยอดพันธุ์
3. เลือกกิ่งของพันธุ์ดี (scion) ที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคแมลงและมีขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ
4. นำกิ่งพันธุ์ดีมาตัดให้แต่ละกิ่งมีตา 2-3 ตา
5. เฉือนปลายด้านล่างของกิ่งพันธุ์ให้เป็นรูปลิ่ม และตัดใบให้เหลือครึ่งใบเพื่อลดการคายน้ำ
6. นำยอดพันธุ์ดีเสียบลงไปบนต้นตอที่เตรียมไว้ โดยให้รอยแผลของต้นตอและยอดพันธุ์แนบกันให้สนิทมัดด้วยเชือกฟางหรือแถบพลาสติก
7. คลุมส่วนที่เสียบยอดด้วยถุงพลาสติก (กรณีที่ต้นตอปลูกในถุงและแยกทำ เป็นต้น) หรือทำกระโจมพลาสติกคลุมทั้งแปลงไว้
8. หลังจากคลุมไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ เปิดกระโจมออกเพียงบางส่วนแล้วปล่อยต้นกล้าที่เสียบยอดแล้วให้อยู่ในแปลงเพาะต่อไปอีก 5-7 วัน เพื่อให้ต้นกล้าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม แล้วจึงเปิดกระโจมออกทั้งหมด
9. ทำการย้ายต้นกล้าที่เสียบยอดลงถุงเพาะหรือกระถางต้นไม้พลาสติกที่บรรจุวัสดุปลูก (ดิน : แกลบ : มูลวัว อัตรา 2:1:1)
10. นำไปดูแลรักษาในเรือนเพาะชำที่มีการพรางแสงประมาณ 50% อีก 6-12 เดือน สามารถนำต้นพันธุ์ทุเรียนจำหน่ายหรือย้ายลงแปลงปลูกได้
ข้อควรระวัง
1. ควรงดใส่ปุ๋ยต้นพันธุ์ดี 1 เดือน ก่อนทำการทาบกิ่งหรือตัดยอดสำหรับใช้ในการเสียบยอด
2. วัสดุปลูกควรเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี นำหนักเบา และมีค่าความพรุนอากาศ (air filled porosity) ระหว่าง 20-25 %
3. ถุงเพาะหรือกระถางสำหรับเลี้ยงต้นกล้าในเรือนเพาะชำ ควรมีขนาด 6 x 25 นิ้ว หรือ 8 x 20 นิ้ว เพื่อลดปัญหารากขดงอ
การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการเสียบยอด
การเตรียมต้นกล้าทุเรียนในการขยายพันธุ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147