เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz
เมนู
โทร: 081-9034147
logo โรงงานฉีดพลาสติก
ลิ้งไปแฟนเพจ ถาดเพาะกล้าข้าว
ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับรองน้ำยางพารา ขนาด 1500ซีซี

ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับลองน้ำยางพารา
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP คุณภาพดี
ขนาด 1500ซีซี
Google+
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับรองน้ำยางพารา ขนาด 1000ซีซี

ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับลองน้ำยางพารา
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP คุณภาพดี
ขนาด 1000ซีซี  
ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับรองน้ำยางพารา ขนาด 750ซีซี

ถ้วยยางพารา ใช้สำหรับลองน้ำยางพารา
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP คุณภาพดี
ขนาด 750ซีซี    

ถ้วยยางพารา 1500ซีซี

ถ้วยยางพารา 1000ซีซี

ถ้วยยางพารา 750ซีซี

ถ้วยยางพารา