เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ ถาดเพาะกล้าข้าว
Google+
ถาดเพาะกล้า ใช้เพาะกล้าแผ่นสำหรับรถดำนา
ถาดเพาะกล้าข้าว สำหรับรถดำนา
ใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น
หรือเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เนื้อหนาแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ต้นแบบ ถาดเพาะกล้าข้าว มาจากประเทศญี่ปุ่น
ขนาด
30 X ยาว 60 X สูง 3.5 ซม.
มัดละ 20 ใบ
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
ถาดเพาะกล้าข้าว ถาดหลุม นาโยนเป็นถาดเพาะเมล็ดต้นกล้าข้าว

ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน หรือถาดหลุม
ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าข้าว
จำนวน 434หลุม
ขนาด 34 X ยาว 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
สูง 1.5ซม. น้ำหนัก 80กรัม
1กล่อง มี 500ใบ

ถาดเพาะกล้า นาดำ

ถาดเพาะกล้า นาโยน ถาดหลุม

ขั้นตอนเพาะกล้าด้วยถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า

สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 200หลุม

ถาดเพาะกล้า 200หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 200หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28.5 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.3X2.3 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 4ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 105หลุม

ถาดเพาะกล้า 105หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 105หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด 28 X 54 ซม.
ปากหลุม 3.0X3.0 ซม.
ฐานหลุม 1.5X1.5 ซม.
สูง 3.8ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 104หลุม

ถาดเพาะกล้า 104หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 104หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.7 X 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  60หลุม

ถาดเพาะกล้า 60หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 60หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.6 X 54.6 ซม.
ปากหลุม 4.8 ซม. ฐานหลุม 4.1ซม.
สูง 5ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  32หลุม

ถาดเพาะกล้า 32หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 32หลุม
ขนาด 28 x 53 ซม.
ปากหลุม 6 ซม. ฐานหลุม 2ซม.
สูง 11ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
     ถาดเพาะกล้านาดำ สำหรับรถดำนาใช้ผลิตกล้าแผ่นก่อนที่จะนำไปปักดำด้วยรถดำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและลดการใช้คนหนึ่งไร่ใช้ประมาณ 50ถาด
     ถาดเพาะกล้านาโยน ใช้สำเพาะกล้าข้าวในหลุมก่อนที่จะนำไปโยนในไร่ เพื่อประหยัดเมล็ดพันธุ์ 500แผ่น ใช้ได้ประมาณ6ถึง7ไร่
     ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า หรือ หรือถาดเพาะชำ หรือถาดหลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม ใช้เพาะเมล็ดพันธุ์กล้าพืชได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชสวนพืชไร่ เพื่ออนุบาลกล้าให้แข็งแรงปราศจากโรคก่อนนำลงแปลงปลูก
ขึ้นรูปพลาสติก ถาดเพาะกล้า