เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ ถาดเพาะกล้าข้าว
ถาดเพาะกล้า ใช้เพาะกล้าข้าวเป็นแผ่นสำหรับรถดำนา
ถาดเพาะกล้าข้าว สำหรับรถดำนา
ใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น
หรือเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เนื้อหนาแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ต้นแบบ ถาดเพาะกล้าข้าว มาจากประเทศญี่ปุ่น
ขนาด
30 X ยาว 60 X สูง 3.5 ซม.
มัดละ 20 ใบ
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
ถาดเพาะกล้าข้าว 434หลุม นาโยนเป็นถาดเพาะเมล็ดต้นกล้าข้าว

ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน หรือถาดหลุม
ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าข้าว
จำนวน 434หลุม
ขนาด 34 X ยาว 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
สูง 1.5ซม. น้ำหนัก 80กรัม
1กล่อง มี 500ใบ

ถาดเพาะกล้า นาดำ

ถาดเพาะกล้า นาโยน ถาดหลุม

ขั้นตอนเพาะกล้าด้วยถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า

สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 200หลุม

ถาดเพาะกล้า 200หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 200หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.3X2.3 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 4ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 105หลุม

ถาดเพาะกล้า 105หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 105หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด 28 X 54 ซม.
ปากหลุม 3.0X3.0 ซม.
ฐานหลุม 1.5X1.5 ซม.
สูง 3.8ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 104หลุม

ถาดเพาะกล้า 104หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 104หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.6 X 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  60หลุม

ถาดเพาะกล้า 60หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 60หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.6 X 54.6 ซม.
ปากหลุม 4.8 ซม. ฐานหลุม 4.1ซม.
สูง 5ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  32หลุม

ถาดเพาะกล้า 32หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 32หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 6 x 6 ซม. ฐานหลุม 2 x 2 ซม.
สูง 11ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
     ถาดเพาะกล้านาดำ สำหรับรถดำนาใช้ผลิตกล้าแผ่นก่อนที่จะนำไปปักดำด้วยรถดำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและลดการใช้คน 1ไร่ ใช้ถาดเพาะกล้าประมาณ 50ใบ
     ถาดเพาะกล้านาโยน ใช้สำเพาะกล้าข้าวในหลุมก่อนที่จะนำไปโยนในไร่ เพื่อประหยัดเมล็ดพันธุ์ 500แผ่น ใช้ได้ประมาณ6ถึง7ไร่
     ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า หรือ หรือถาดเพาะชำ หรือถาดหลุม 288 หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม ใช้เพาะเมล็ดพันธุ์กล้าพืชได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชสวนพืชไร่ เพื่ออนุบาลกล้าให้แข็งแรงปราศจากโรคก่อนนำลงแปลงปลูก
ขึ้นรูปพลาสติก ถาดเพาะกล้า
                                 

งานฉีดถาดเพาะกล้าของโรงงาน

รายละเอียดสินค้าถาดเพาะกล้า

มาตรฐานการผลิตถาดเพาะกล้า

- โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการฉีดถาดเพาะกล้า
- แม่พิมพ์ถาดเพาะกล้าออกแบบให้ตัวถาดเพาะมีความแข็งแรง
- หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ถาดเพาะกล้าที่มีคุณภาพ
- โรงงานใช้เม็ดพลาสติก PP คุณภาพดีและผสมสาร UV ในการฉีดถาดเพาะกล้า
โรงงานผลิตขายส่งถาดเพาะกล้า ถาดเพาะกล้านาดำ ถาดเพาะกล้านาโยน ถาดเพาะเมล็ด ถาดหลุม 288หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม
- ถาดเพาะกล้าคุณภาพดีผลิตจากเม็ดพลาสติก pp ผสมสาร UV เพื่อช่วยให้ถาดทนต่อแสงแดด
- ใช้เพาะต้นกล้าด้วยเมล็ดได้หลากหลาย เช่น ข้าว ดาวเรือง ข้าวโพด ผัก และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ
- ถาดเพาะกล้ามีให้เลือกหลายแบบตามความเหมาะสมในการเพาะเมล็ด
- หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิต

ประโยชน์ในการใช้ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด หรือ ถาดหลุม นับว่าเป็นอุปกรณ์เกษตรที่สำคัญและได้รับความนิยมในการนำใช้เพาะชำต้นกล้า เพราะมีข้อดีหลากหลายด้านทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเพาะเลี้ยงต้นกล้าของ ข้าว ไม้ดอกและผักต่าง ๆ เพื่อการค้า ซึ่งจำเป็นต้องผลิตในปริมาณสูง
- ช่วยประหยัด ดินเพาะ เมล็ดพันธุ์ และน้ำ
- ช่วยลดความเสี่ยง จากแมลงมากินเมล็ด
- ดูแลง่ายสะดวก เคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ต้นกล้าแข็งแรง
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 288หลุม

ถาดเพาะกล้า 288หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 288หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2 X 2 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 3.5 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  21หลุม

ถาดเพาะกล้า 21หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 21หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 6.1 x 6.1 ซม. ฐานหลุม 2.7 x 2.7 ซม.
สูง 6.4ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  21หลุม

ถาดเพาะกล้า 15หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 15หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 9.5 x 7.8 ซม. ฐานหลุม 5.8 x 5ซม.
สูง 7.5ซม.
1กล่อง มี 100ใบ