โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

กล่องอะไหล่พลาสติก

โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 เบอร์ 010 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 เบอร์ 010 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 เบอร์ 010 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 เบอร์ 010 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 เบอร์ 010 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 1034 ขนาด 95 x 300 x 80 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 1034

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W87 X L275 X H75 MM.
EXT: W95 X L300 X H80 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 1035 ขนาด 190 x 300 x 80 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 1035

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W174 X L275 X H75 MM.
EXT: W190 X L300 X H80 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3401 ขนาด 300 x 460 x 175 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3401

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W280 X L420 X H160 MM.
EXT: W300 X L460 X H175 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3402 ขนาด 195 x 325 x 155 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3402

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W170 X L300 X H140 MM.
EXT: W195 X L325 X H155 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3403 ขนาด 150 x 240 x 125 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3403

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W125 X L190 X H110 MM.
EXT: W150 X L240 X H125 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3404 ขนาด 100 x 170 x 75 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3404

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W75 X L130 X H60 MM.
EXT: W100 X L170 X H75 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3405 ขนาด 90 x 105 x 50 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3405

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W80 X L94 X H40 MM.
EXT: W90 X L105 X H50 MM.
สีกล่องอะไหล่
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง

***ลูกค้าต้องการสั่งกล่องอะไหล่พลาสติกสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ

ประโยชน์และวิธีใช้กล่องอะไหล่พลาสติก

กล่องอะไหล่พลาสติกหรือกล่องเครื่องมือพลาสติก เป็นกล่องที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทุกวงการโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุดคือกล่องอะไหล่พลาสติกจะมีราคาถูกและทนทานกว่ากล่องชนิดอื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการจัดเก็บและใช้เป็นชั้นวางสต็อคสินค้า อุปกรณ์อะไหล่ อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติของพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ทนแรงกระแทกได้ดี และขึ้นรูปง่ายทำให้ลังพลาสติกเป็นที่นิยม ซึ่งกล่องอะไหล่พลาสติกจะมีรูปแบบหลากหลายขนาด เพื่อการประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และสามารถซ้อนขึ้นได้สูงหลายชั้น และออกแบบไว้ใส่ในตู้กล่องอะไหล่เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นและเป็นระเบียบ
รายละเอียดสินค้ากล่องอะไหล่พลาสติก
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่พลาสติก (Spare parts box) จำหน่ายขายส่งกล่องอะไหล่พลาสติกหรือกล่องเครื่องมือพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมและสโตร์
• กล่องอะไหล่พลาสติกคุณภาพดีคุ้มค่าต่อราคาผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ทนทานต่อแรงกระแทก
• กล่องอะไหล่พลาสติกมีให้เหลือกหลายขนาดตามความต้องการในการใช้
• หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิตก็จะได้ราคากล่องอะไหล่พลาสติกในราคาส่ง
• ยืนยันคุณภาพและราคาลังพลาสติกด้วยยอดจำหน่ายทั่วประเทศ
มาตรฐานการผลิตกล่องอะไหล่พลาสติก
• โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการผลิตกล่องอะไหล่พลาสติก
• แม่พิมพ์กล่องอะไหล่พลาสติกออกแบบให้ตัวกล่องพลาสติกมีความแข็งแรง
• หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้กล่องอะไหล่พลาสติกที่มีคุณภาพ
• โรงงานใช้เม็ดพลาสติก PP คุณภาพดีในการผลิตกล่องอะไหล่พลาสติก
• การรันตีคุณภาพกล่องอะไหล่พลาสติกทั้งเล็กและใหญ่ด้วยยอดจำหน่ายกล่องอะไหล่พลาสติกให้กับ โฮมโปร, ไทยวัสดุ, แม็คโคร, ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์, บริษัทและโรงงานผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตกล่องอะไหล่ คือ พลาสติก PP หรือ Polypropelyene (โพลีพรอเพลีน)
• เป็นพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้โดยการใช้ความร้อนหลอมละลาย
• ความพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด หลอมเหลวไม่ยาก
• ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
• เม็ดพลาสติก PP จะมีลักษณะสีขาวขุ่น หากไม่ผสมสี ไม่ทึบและไม่ใส
• เมื่อนำมาฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีคุณสมบัติคือทนต่อแรงกระแทกได้ ทนต่อรอยขีดข่วนได้ คงตัวไม่เสียรูปและแข็งแรง
• พลาสติก PP ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ โดยมีจุดหลอมเหลวที่ 165 องศาเซลเซียส
• แก๊สต่างๆ เช่น ไอน้ำและ ออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย

การันตีคุณภาพและราคากล่องอะไหล่พลาสติกกล่องเครื่องมือพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147