โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม

***ติดต่อเรื่อง ลังพลาสติกอุตสาหกรรม ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ

หน้า  1  2  3
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 010 ขนาด 357 x 560 x 153 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 010

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W320 X L510 X H140 MM.
EXT: W357 X L560 X H153 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 010
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 010
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 010
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 010
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 010
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 107 ขนาด 370 x 580 x 200 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 107

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L545 X H195 MM.
EXT: W370 X L580 X H200 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 107
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 107
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 107
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 107
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 107
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 131 ขนาด 165 x 333 x 100 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 131

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W130 X L295 X H90 MM.
EXT: W165 X L333 X H100 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 131
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 131
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 131
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 131
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 131
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 331 ขนาด 333 x 333 x 100 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 331

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L295 X H90 MM.
EXT: W333 X L333 X H100 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 331
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 331
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 331
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 331
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 331
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 332 ขนาด 333 x 333 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 332

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L295 X H180 MM.
EXT: W333 X L333 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 332
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 332
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 332
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 332
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 332
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 333 ขนาด 370 x 538 x 98 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 333

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W330 X L498 X H80 MM.
EXT: W370 X L538 X H98 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 333
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 333
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 333
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 333
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 333
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 341 ขนาด 333 x 500 x 100 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 341

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L460 X H90 MM.
EXT: W333 X L500 X H100 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 341
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 341
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 341
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 341
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 341
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ขนาด 333 x 500 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 342

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L460 X H180 MM.
EXT: W333 X L500 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 342
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 342
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 342
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 342
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 342
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 342 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 343 ขนาด 333 x 500 x 288 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 343

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L460 X H278 MM.
EXT: W333 X L500 X H288 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 343
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 343
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 343
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 343
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 343
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 361 ขนาด 333 x 670 x 100 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 361

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L625 X H90 MM.
EXT: W333 X L670 X H100 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 361
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 361
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 361
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 361
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 361
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ขนาด 333 x 670 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 362

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L625 X H180 MM.
EXT: W333 X L670 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 362
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 362
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 362
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 362
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 362
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 362 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 363 ขนาด 333 x 670 x 288 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 363

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L625 X H278 MM.
EXT: W333 X L670 X H288 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 363
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 363
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 363
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 363
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 363
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 391 ขนาด 335 x 1005 x 100 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 391

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L973 X H90 MM.
EXT: W335 X L1005 X H100 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 363
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 363
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 363
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 363
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 363
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 392 ขนาด 335 x 1005 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 392

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W295 X L960 X H180 MM.
EXT: W335 X L1005 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 392
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 392
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 392
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 392
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 392
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 462 ขนาด 500 x 670 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 462

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L625 X H180 MM.
EXT: W500 X L670 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 462
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 462
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 462
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 462
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 462
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 463 ขนาด 500 x 670 x 288 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 463

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L625 X H278 MM.
EXT: W500 X L670 X H288 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 463
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 463
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 463
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 463
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 463
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 464 ขนาด 500 x 670 x 380 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 464

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L625 X H370 MM.
EXT: W500 X L670 X H380 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 464
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 464
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 464
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 464
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 464
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
หน้า  1  2  3

***ลูกค้าต้องการสั่งลังพลาสติกอุตสาหกรรมสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
ลังพลาสติกทึบ
ใช้สำหรับเป็นลังเก็บอะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ต่างๆ ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บและสะดวกสบายในการหยิบชิ้นงานด้านใน
ลังพลาสติกโปร่ง
เหมาะสำหรับเป็นลังบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทรับน้ำหนักได้ดีสะดวกในการใช้งานสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
ลังพลาสติกพับ
เหมาะสำหรับการหมุนเวียกระจายสินค้า ออกแบบให้แยกชิ้นและซ่อมแซมได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บทั้งในสโตร์และการขนส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

การันตีคุณภาพและราคาลังพลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147