โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติกจานรองกระถางราคาส่ง

กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดใหญ่

โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก 17 นิ้ว ขนาดใหญ๋

กระถางต้นไม้พลาสติก 17 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดใหญ่
ขนาดกระถาง
17 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 43 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 32 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 28 ซม.
สีกระถาง
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 10 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก 15 นิ้ว ขนาดใหญ๋

กระถางต้นไม้พลาสติก 15 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดใหญ่
ขนาดกระถางพลาสติก
15 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 39 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 28 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 25 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 10 ใบ/มัด

กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดมาตรฐาน

โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 12 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 12 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
12 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 30.5 ซม.
ความสูงกระถาง 23 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 19.5 ซม.
สีกระถาง
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 25 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 10 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 11 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถาง
11 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 28 ซม.
ความสูงกระถาง 20 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 19 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 10 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 10 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
10 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 26 ซม.
ความสูงกระถาง 19.3 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 18.3 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 9 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 9 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
12 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 22.8 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 17 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 16 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 8 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 8 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
8 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 19.5 ซม.
ความสูงกระถาง 15 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 14 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 6 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 6 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
6 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 14.5 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 11.5 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 11 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 5.7 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 5.7 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
5.7 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 14.5 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 10.5 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 10.2 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 5 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก 5 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถาง
สีดำ สีขาว สีอิฐ
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 13.5 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 10.5 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 10 ซม.
สีกระถาง
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด

กระถางต้นไม้พลาสติกขนาดเล็ก

โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 4 นิ้ว ขนาดเล็ก

กระถางต้นไม้พลาสติก 4 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถาง
4 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 10.5 ซม.
ความสูงกระถาง 8.3 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 8 ซม.
สีกระถาง
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 400 ใบ/ถุง
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 3 นิ้ว ขนาดเล็ก

กระถางต้นไม้พลาสติก 3 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
3 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 7.6 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 6.8 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 6 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 500 ใบ/ถุง
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 2.5 นิ้ว ขนาดเล็ก

กระถางต้นไม้พลาสติก 2.5 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดกระถางพลาสติก
2.5 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 6 ซม.
ความสูงกระถาง 5.6 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 4.6 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 500 ใบ/ถุง

กระถางบัวพลาสติกขนาดใหญ่พิเศษ

โรงงานผลิตกระถางยัวพลาสติก 26 นิ้ว ขนาดใหญ๋พิเศษ (จัมโบ้)

กระถางต้นไม้พลาสติก 26 นิ้ว

กระถางบัวพลาสติกขนาดใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
ขนาดกระถางพลาสติก
26 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 66 ซม.
ความสูงกระถาง 48 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 35 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
โรงงานผลิตกระถางยัวพลาสติก 22 นิ้ว ขนาดใหญ๋พิเศษ (จัมโบ้)

กระถางต้นไม้พลาสติก 22 นิ้ว

กระถางบัวพลาสติกขนาดใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
ขนาดกระถางพลาสติก
22 นิ้ว
ความกว้างปากกระถาง 56 ซม.
ความสูงกระถาง 35 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 28 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติก 20 นิ้ว ขนาดใหญ๋พิเศษ (จัมโบ้)

กระถางต้นไม้พลาสติก 20 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
ขนาดกระถางพลาสติก
50.8 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 49.5 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 28.8 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 25 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ

กระถางต้นไม้พลาสติกปากจีบ

โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติกปากจีบ 12 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกปากจีบ 12 นิ้ว

กระถางพลาสติกปากจีบ
ขนาดกระถางพลาสติก
12 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางรวมจีบ 29.5 ซม. ไม่รวมจีบ 24.5 ซม.
ความสูงกระถาง 22 ซม.
ความกว้างตูดกระถาง 17.3 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 25 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติกปากจีบ 12 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกปากจีบ 10 นิ้ว

กระถางพลาสติกปากจีบ
ขนาดกระถางพลาสติก
10 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้รวมปากจีบ 25 ซม. ไม่รวมจีบ 20 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 17.5 ซม.
ความกว้างตูดกระถางต้นไม้ 13.5 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/มัด

กระถางต้นพลาสติกแบบยาว

โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติกสี่เหลี่ยมยาว 36 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกสี่เหลี่ยมยาว 36 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกแบบสี่เหลี่ยมยาว กระถางพลาสติกแบบราง
ขนาดกระถางพลาสติก
36 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 92 ซม.
ความยาวกระถางต้นไม้ 33 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 25 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 10 ใบ/มัด
โรงงานผลิตกระถางต้นไม้พลาสติกสี่เหลี่ยมยาว 36 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกสี่เหลี่ยมยาว 29 นิ้ว

กระถางต้นไม้พลาสติกแบบสี่เหลี่ยมยาว กระถางพลาสติกแบบราง
ขนาดกระถางพลาสติก
29 นิ้ว
ความกว้างปากกระถางต้นไม้ 74 ซม.
ความยาวกระถางต้นไม้ 27 ซม.
ความสูงกระถางต้นไม้ 25 ซม.
สีกระถางพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 10 ใบ/มัด

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก

โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 20 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 20 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
20 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 25 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 17 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 17 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
17 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 15 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 15 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
15 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 12 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 12 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
12 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 10 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 10 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
10 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 50 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 9 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 9 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
9 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 100 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 8 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 8 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
8 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 100 ใบ/แพค
โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 6 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 6 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
6 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 100 ใบ/แพค

โรงงานผลิตจานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 4 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก 4 นิ้ว

จานรองกระถางต้นไม้พลาสติก
ขนาดจานรองพลาสติก
4 นิ้ว
สีจานรองพลาสติก
สีดำ สีขาว สีอิฐ
บรรจุ 100 ใบ/แพค

ตะแกรงวางกระถางต้นไม้พลาสติก

โรงงานผลิตตะแกรงวางกระถางต้นไม้พลาสติก 3.5 นิ้ว

ตะแกรงวางต้นไม้ 3.5 นิ้ว

ตะแกรงพลาสติกดำ สำหรับวางต้นไม้-กล้าไม้-กล้วยไม้
ตะแกรงรองกระถาง ตะแกรงวางต้นไม้ ตะแกรงวางกระถาง
ขนาดตะแกรงพลาสติก
3.5 นิ้ว 15 ช่อง
กว้าง35.5ซม.xยาว61.5ซม.
บรรจุ 10 ใบ/มัด
โรงงานผลิตตะแกรงวางกระถางต้นไม้พลาสติก 1 นิ้ว

ตะแกรงวางต้นไม้ 1 นิ้ว

ตะแกรงพลาสติกดำ สำหรับวางต้นไม้-กล้าไม้-กล้วยไม้
ตะแกรงรองกระถาง ตะแกรงวางต้นไม้ ตะแกรงวางกระถาง
ขนาดตะแกรงพลาสติก
1 นิ้ว 112 ช่อง
กว้าง35.5ซม.xยาว61.5ซม.
บรรจุ 10 ใบ/มัด

***ทางโรงงานจะมีสต๊อกกระถางต้นไม้พลาสติกสีดำ***

***ลูกค้าต้องการสั่งกระทางต้นไม้สีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 2,000 ใบ***

การันตีคุณภาพและราคากระถางต้นไม้พลาสติกด้วยยอดขายทั้งในและต่างประเทศ

กระถางต้นไม้ชนิดต่างๆ
กระถางต้นไม้ผลิตจากพลาสติก
• เป็นกระถางที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งกระถางจะมีราคาถูก แต่มีความแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก สามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย เป็นวัสดุที่ใช้งานง่าย มีขนาดต่างๆให้เลือกซื้อต้งแต่กระถางพลาสติกใหญ่-เล็ก ทั้งแบบกระถางกลม กระถางยาว ซึ่งการใช้กระถางต้นไม้พลาสติกจะช่วยรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ แต่ต้องระวังในเรื่องของการถ่ายเทอากาศ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ไม่มีรูพรุน จึงแนะนำเลือกกระถางที่มีรูก้นกระถาง เพื่อป้องกันน้ำขังอยู่ภายใน
กระถางต้นไม้พลาสติก น้ำหนักเบา แข็งแรง หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก
กระถางต้นไม้ผลิตจากดินเผา
• เป็นกระถางต้นไม้ที่ใช้มาอย่างยาวนาน ในการผลิตนั้นทำมาจากดินเหนียวปั้นให้มีรูปทรงต่างๆ แล้วนำเข้าเตาเผา ทำให้เนื้อวัสดุกระถางมีรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก จึงสามารถระบายอากาศและน้ำได้ดีกว่ากระถางพลาสติก ช่วยลดโอกาสเกิดปัญหารากเน่าได้ แต่กระถางดินเผาจะค่อนข้างมีน้ำหนัก และแตกหักได้ง่าย ดังนั้นการเคลื่อนย้ายและการใช้งานจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง
กระถางต้นไม้ดินเผา น้ำหนักมาก แตกหักง่าย ใช้มาอย่างยาวนาน
กระถางต้นไม้ผลิตจากเซรามิก
• เป็นกระถางที่ผลิตมาจากดินเผาเช่นกัน แต่มีการเคลือบผิวกระถางอีกชั้นหนึ่ง ทำให้พื้นผิวด้านนอกมีความเรียบลื่นเงางาม ทำความสะอาดง่าย ตะไคร่น้ำหรือคราบต่างๆ จึงเกาะได้ยาก กระถางเซรามิกเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นได้ดีแต่อาจมีราคาแพง เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
กระถางต้นไม้เซรามิก ราคาแผง สวยงาม
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกระถางต้นไม้ชนิดต่างๆ
ประเภทกระถางต้นไม้
ข้อดี
ข้อเสีย
กระถางต้นไม้พลาสติก
• กระถางมีราคากระถางถูก
• น้ำหนักเบาสะดวกสบายเวลาขนย้าย
• ทำความสะอาดง่าย
• วัสดุมีความคงทนแตกได้ยาก
• เก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อย
• ไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ
• จัดเก็บง่ายกระถางสามารถซ้อนกันได้
• ตัวกระถางมีความทึบไม่มีรูพรุนระบายอากาศได้ไม่ดี หากรดน้ำมากไปจะทำให้รากเน่า
• กระถางตากแดดที่แรงจัดเป็นเวลานาน ตัวกระถางจะเปราะแตก
กระถางต้นไม้ดินเผา
• กระถางมีความพรุนโดยรอบทำให้การหมุนเวียนของอากาศดี
• สามารถทำการฆ่าเชื้อโรค - แมลง โดยการอบหรือ รมยาได้สะดวกไม่เสียรูปทรง
• รักษาระดับอุณหภูฒิให้พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
• มีนำหนักปานกลาง
• สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
• แตกหักง่าย
• เมื่อใช้ปลูกพืชหรือต้นไม้นานจะเกิดตะไคร่จับ
• ลักษณะรูปทรงมีให้เลือกน้อย
กระถางต้นไม้เซรามิก
• ลักษณะรูปทรง ลวดลาย สีสันสวยงาม
• ช่วยเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ
• ทำความสะอาดง่าย
• ปราศจากปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ
• ช่วยเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ
• ราคาแพง
• มีน้ำหนักมากเคลื่อนย้ายลำบาก
• ตัวกระถางมีความทึบไม่มีรูพรุนระบายอากาศได้ไม่ดี หากรดน้ำมากไปจะทำให้รากเน่า
รูปทรงกระถางต้นไม้
• กระถางทรงสูง คือกระถางต้นไม้ที่มีความสูงมากกว่าความกว้างปากกระถาง เหมาะกับต้นไม้ที่มีรูปทรงทรงสูง รากแบบเหง้า ระบบรากลึก กระถางทรงสูงควรผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักมากอย่างคอนกรีต เซรามิก เพื่อช่วยรับน้ำหนักของต้นไม้ด้วย
• กระถางมาตรฐาน  คือกระถางต้นไม้ที่มีความสูงเท่ากับความกว้าง ปากกระถาง เหมาะกับต้นไม้ทรงพุ่ม และไม้ทรงสูง ทั้งระบบรากลึกและระบบรากไม่ลึกมาก
• กระถางทรงเตี้ย คือกระถางต้นไม้ที่มีความสูงน้อยกว่าของความกว้างปากกระถางเหมาะกับต้นไม้รากตื้นสั้น เช่น ไม้เลื้อยประดับขนาดเล็ก
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147