โรงงานผลิตถังสี ถังสีเปล่า ถังเคมี ถังพลาสติก

***ติดต่อเรื่องถังสีเปล่าพลาสติกได้ที่เบอร์เซล***

ถังสีพลาสติก 20ลิตร ล็อก 2ชั้น

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีล็อค 2 ชั้น
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีล็อค 2 ชั้น
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 20ลิตร ล็อก 1ชั้น

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีล็อค 1 ชั้น
ฝาดึงแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น ดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีล็อค 1 ชั้น
ฝาดึงแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ

ถังสี 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม หูหนา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีสี่เหลี่ยมทรงปี๊บ สี่เหลี่ยม
หูพลาสติกหนา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 250x340 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ

ถังสี 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม หูบาง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีสี่เหลี่ยมทรงปี๊บ สี่เหลี่ยม
หูพลาสติกบาง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 250x340 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 10 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง

ถังสี 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา

ถังสี 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสี 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา

ถังสี 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ

ถังสีพลาสติก 5 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสี 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 5 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 205x222 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 4 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม สีใส
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม

ถังสี 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 4 ลิตร
ถังสีทรงกระบอกกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 175x178 มม.
สีขาว สีใส
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม สีใสฝาขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม

ถังสี 4 ลิตร ปากกว้างกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 4 ลิตร
ถังสีทรงปากกว้างกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 175x178 มม.
สีใสฝาขาว สีดำ

ถังสีพลาสติก 1 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม

ถังสี 1 ลิตร ทรงกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 1 ลิตร
ถังสีทรงกระบอกกลม
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 118x120 มม.
สีขาว สีดำ

***ลูกค้าต้องการสั่งสีอื่นๆ ต้องสั่้งผลิตถังสีขั้นต่ำ 1,500 ชุด***

ประโยชน์และวิธีใช้ถังสีพลาสติก

ถังสีพลาสติก คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุ สี น้ำ ของเหลว สารเคมี กาว เคมีเกษตร น้ำยาทำความสะอาด ปุ๋ย ของหมักดองต่างๆ ใช้ในครัวเรือน ใช้งานในสวน งานเกษตร งานกิจกรรมกลางแจ้ง งานอุตสาหกรรม ต่างๆ ซึ่งถังสีเป็นถังพลาสติกที่บรรจุได้อเนกประสงค์สามารถหาซื้อได้ง่ายๆทั้ง ถังสีใหม่ และ ถังสีมือสอง
รายละเอียดสินค้าถังสีพลาสติก
โรงงานผลิตถังสีพลาสติก (Paint Bucket) จำหน่ายขายส่งถังสีเปล่าพลาสติกในราคาส่ง ขนาดบรรจุ 20ลิตร 10ลิตร 5ลิตร 4ลิตร และ 1ลิตร หูถังสีมีทั้งหูเหล็กและหูพลาสติก
• ถังสีพลาสติกคุณภาพดีคุ้มค่าต่อราคาผลิตจากเม็ดพลาสติก Hdpe ทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อน
• ถังสีมีให้เหลือกหลายขนาดหลายทรงทั้งถังสีทรงกลม ถังสีทรงเหลี่ยม ถังสีทรงปี๊บ
• หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิตก็จะได้ราคาถังสีราคาส่ง
• ยืนยันคุณภาพและราคาถังสีด้วยยอดจำหน่ายทั่วประเทศ
มาตรฐานการผลิตถังสีพลาสติก
• โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการผลิตถังสี
• แม่พิมพ์ถังสีออกแบบให้ตัวถังสีและฝาถังมีความแข็งแรงและปิดล็อกแน่นสนิด
• หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ถังสีที่มีคุณภาพ
• โรงงานใช้เม็ดพลาสติก Hdpe คุณภาพดีในการผลิตถังสี
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตหูถังสีคือ พลาสติก PP หรือ Polypropelyene (โพลีพรอเพลีน)
• เป็นพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้โดยการใช้ความร้อนหลอมละลาย
• ความพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด หลอมเหลวไม่ยาก
• ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
• เม็ดพลาสติก PP จะมีลักษณะสีขาวขุ่น หากไม่ผสมสี ไม่ทึบและไม่ใส
• เมื่อนำมาฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีคุณสมบัติคือทนต่อแรงกระแทกได้ ทนต่อรอยขีดข่วนได้ คงตัวไม่เสียรูปและแข็งแรง
• พลาสติก PP ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ โดยมีจุดหลอมเหลวที่ 165 องศาเซลเซียส
• แก๊สต่างๆ เช่น ไอน้ำและ ออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถังสีและฝาถังสีคือ พลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene (พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง)
• มีสีที่ขาวขุ่น โปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ สามารถผสมให้มีสีต่าง ๆ ได้
• สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดและด่าง ไม่ว่องไวต่อสารเคมี
• ลักษณะเป็นของแข็งที่ยืดหยุ่นได้มีความเหนียว ค่อนข้างนิ่ม ความต้านทานแรงต่างๆ ได้ดี ทนทานต่อแตกหรือการหักงอได้ดี มักใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ลัง ถัง ตะกร้า
• ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ จึงไม่เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้การอัดอากาศ
• สามารถทนความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ ใช้บรรจุอาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food)
• ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้สูงมาก

การันตีคุณภาพและราคาถังสีพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147