โรงงานผลิตฝาปิดสำหรับลังพลาสติก

***ติดต่อเรื่อง ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก

โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 46x ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 46x ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 46x ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 46x ขนาด 515 x 685 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 46x

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W515 X L685 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 46x
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 46x
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 46x
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 46x
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 46x
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 806x ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 806x ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 806x ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 806x ขนาด 200 x 305 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 806x

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W200 X L305 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 806x
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 806x
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 806x
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 806x
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 806x
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 1031 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 1031 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 1031 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 1031 ขนาด 305 x 385 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 1031

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W305 X L385 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1031
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 1031
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 1031
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 1031
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 1031
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 2541 ขนาด 385 x 575 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 2541

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W385 X L575 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 2541
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 2541
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 2541
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 2541
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 2541
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 3101 ขนาด 330 x 435 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3101

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W330 X L435 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3101
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 3101
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 3101
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 3101
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 3101
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 3102 ขนาด 325 x 505 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3102

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W325 X L505 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3102
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 3102
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 3102
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 3102
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 3102
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์ 8078 ขนาด 195 x 315 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ 8078

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W195 X L315 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 8078
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. 8078
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. 8078
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. 8078
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. 8078
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดกล่องอะไหล่ ฝาปิดลังอะไหล่ ฝาปิดลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องอะไหล่ ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านข้าง
โรงงานผลิตฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดลังอะไหล่ เบอร์  b1 ขนาด 495 x 590 MM.

ฝาปิดลังอะไหล่พลาสติก เบอร์ b1

ฝาปิดลังพลาสติก ฝาปิดกล่องพลาสติก ฝาปิดลังอุตสาหกรรม
ขนาดฝาปิดลังพลาสติก
EXT: W495 X L590 MM.
สีฝาลังพลาสติก
ฝาลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. b1
ฝาพลาสติกสีน้ำเงิน No. b1
ฝาลังพลาสติกสีเขียว No. b1
ฝาลังพลาสติกสีเทา No. b1
ฝาลังพลาสติกสีแดง No. b1
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง

***ลูกค้าต้องการสั่งฝาปิดลังพลาสติกอุตสาหกรรมสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ

การันตีคุณภาพและราคาลังพลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147