เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ ถาดเพาะกล้าข้าว
เกรียงปูนพลาสติก เครื่องมือสำหรับใช้ในการถือปูน

เกรีบงฉาบปูน พลาสติก สีดำ
เนี้อหนา แข็งแรง ทนทาน
ด้ามจับ เกรียงปูน มีลายกันลื่น
ขนาด
กว้าง 11 ซม. ยาว 30 ซม.
บรรจุมัดละ 1 โหล
Google+
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
เกรียง เครื่องมือสำหรับใช้ในการถือปูน

เกรีบงฉาบปูน พลาสติก สีฟ้า
เนี้อหนา แข็งแรง ทนทาน
ด้ามจับ เกรียงปูน มีลายกันลื่น
ขนาด
กว้าง 11 ซม. ยาว 30 ซม.
บรรจุมัดละ 1 โหล

เกรียงฉาบปูน พลาสติก สีดำ

เกรียงฉาบปูน พลาสติก สีฟ้า

เกรียงฉาบปูน พลาสติก