เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ ตะกร้าผลไม้
เข่งพลาสติก ตะกร้าพลาสติก เข่งผลไม้พลาสติก ตระกล้าผลไม้พลาสติก เบอร์1

เข่งพลาสติก เข่งผลไม้ เบอร์1
อย่างดีเหนียวทนทานมีขาที่ฐานล่าง
ขนาด
ความกว้างของปาก x ความกว้างของฐาน  x สูง
66.5x39x47 ซม.
Google+
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
เข่งพลาสติก ตะกร้าพลาสติก เข่งผลไม้พลาสติก ตระกล้าผลไม้พลาสติก เบอร์2

เข่งพลาสติก เข่งผลไม้ เบอร์2
อย่างดีเหนียวทนทานมีขาที่ฐานล่าง
ขนาด
ความกว้างของปาก x ความกว้างของฐาน  x สูง
58x34x39 ซม.
เข่งพลาสติก ตะกร้าพลาสติก เข่งผลไม้พลาสติก ตระกล้าผลไม้พลาสติก เบอร์3

เข่งพลาสติก เข่งผลไม้ เบอร์3
อย่างดีเหนียวทนทานมีขาที่ฐานล่าง
ขนาด
ความกว้างของปาก x ความกว้างของฐาน  x สูง
52x28x35.5 ซม.  
เข่งพลาสติก ตะกร้าพลาสติก เข่งผลไม้พลาสติก ตระกล้าผลไม้พลาสติก เบอร์4

เข่งพลาสติก เข่งผลไม้ เบอร์4
อย่างดีเหนียวทนทานมีขาที่ฐานล่าง
ขนาด
ความกว้างของปาก x ความกว้างของฐาน  x สูง
41.5x24x31 ซม.

เข่งพลาสติก เบอร์ 1

เข่งพลาสติก เบอร์ 2

เข่งพลาสติก เบอร์ 3

เข่งพลาสติก เบอร์ 4

เข่งพลาสติก เข่งผลไม้พลาสติก