โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม

***ติดต่อเรื่อง ลังพลาสติกอุตสาหกรรม ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ

หน้า  1  2  3
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3502 ขนาด 270 x 350 x 125 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 3502

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W230 X L315 X H115 MM.
EXT: W270 X L350 X H125 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3502
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 3502
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 3502
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 3502
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 3502
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3801 ขนาด 380 x 580 x 97 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 3801

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L540 X H85 MM.
EXT: W380 X L580 X H97 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3801
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 3801
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 3801
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 3801
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 3801
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4001 ขนาด 280 x 370 x 135 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 4001

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W240 X L320 X H120 MM.
EXT: W280 X L370 X H135 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 4001
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 4001
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 4001
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 4001
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 4001
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 4003 ขนาด 440 x 1150 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 4003

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W400 X L1100 X H180 MM.
EXT: W440 X L1150 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 4003
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 4003
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 4003
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 4003
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 4003
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8029 ขนาด 420 x 610 x 245 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 8029

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H230 MM.
EXT: W420 X L610 X H245 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 8029
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 8029
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 8029
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 8029
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 8029
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8067 ขนาด 420 x 610 x 145 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 8067

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H130 MM.
EXT: W420 X L610 X H145 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 8067
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 8067
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 8067
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 8067
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 8067
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8069 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8069 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8069 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8069 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8069 ขนาด 420 x 610 x 320 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 8069

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W385 X L580 X H315 MM.
EXT: W420 X L610 X H320 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 8069
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 8069
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 8069
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 8069
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 8069
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 8078 ขนาด 195 x 315 x 124 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 8078

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W160 X L285 X H110 MM.
EXT: W195 X L315 X H124 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 8078
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 8078
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 8078
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 8078
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 8078
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b1 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์  b1 ขนาด 485 x 587 x 372 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ b1

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W451 X L553 X H362 MM.
EXT: W485 X L587 X H372 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. b1
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. b1
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. b1
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. b1
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. b1
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ b2 ขนาด 425 x 550 x 255 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ b2

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W385 X L510 X H245 MM.
EXT: W425 X L550 X H255 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. b2
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. b2
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. b2
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. b2
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. b2
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 011 ขนาด 280 x 390 x 145 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 011

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W245 X L355 X H135 MM.
EXT: W280 X L390 X H145 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 010
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 010
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 010
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 010
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 010
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 022 ขนาด 327 x 437 x 207 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 022

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W277 X L387 X H194 MM.
EXT: W327 X L437 X H207 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 022
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 022
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 022
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 022
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 022
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 030 ขนาด 300 x 450 x 170 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 030

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W265 X L420 X H160 MM.
EXT: W300 X L450 X H170 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 030
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 030
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 030
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 030
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 030
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 053 ขนาด 240 x 440 x 145 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 053

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W200 X L400 X H135 MM.
EXT: W240 X L440 X H145 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 053
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 053
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 053
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 053
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 053
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1004 ขนาด 360 x 550 x 150 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1004

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W320 X L450 X H130 MM.
EXT: W360 X L550 X H150 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1004
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1004
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1004
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1004
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 1004
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
หน้า  1  2  3

***ลูกค้าต้องการสั่งลังพลาสติกอุตสาหกรรมสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
ลังพลาสติกทึบ
ใช้สำหรับเป็นลังเก็บอะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ต่างๆ ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บและสะดวกสบายในการหยิบชิ้นงานด้านใน
ลังพลาสติกโปร่ง
เหมาะสำหรับเป็นลังบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทรับน้ำหนักได้ดีสะดวกในการใช้งานสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
ลังพลาสติกพับ
เหมาะสำหรับการหมุนเวียกระจายสินค้า ออกแบบให้แยกชิ้นและซ่อมแซมได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บทั้งในสโตร์และการขนส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

การันตีคุณภาพและราคาลังพลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147