โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม

***ติดต่อเรื่อง ลังพลาสติกอุตสาหกรรม ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ลังพลาสติกลังอะไหล่ทึบ

หน้า  1  2  3
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2262 ขนาด 290 x 380 x 240 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 2262

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W250 X L340 X H225 MM.
EXT: W290 X L380 X H240 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 2541 ขนาด 380 x 570 x 310 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 2541

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L540 X H290 MM.
EXT: W380 X L570 X H310 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3101 ขนาด 328 x 440 x 150 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 3101

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W290 X L400 X H140 MM.
EXT: W328 X L440 X H150 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3102 ขนาด 325 x 500 x 180 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 3102

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W290 X L465 X H170 MM.
EXT: W325 X L500 X H180 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3501 ขนาด 277 x 400 x 140 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 3501

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W238 X L356 X H130 MM.
EXT: W277 X L400 X H140 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3502 ขนาด 270 x 350 x 125 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 3502

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W230 X L315 X H115 MM.
EXT: W270 X L350 X H125 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 3801 ขนาด 380 x 580 x 97 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 3801

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L540 X H85 MM.
EXT: W380 X L580 X H97 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4001 ขนาด 280 x 370 x 135 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 4001

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W240 X L320 X H120 MM.
EXT: W280 X L370 X H135 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 4003 ขนาด 440 x 1150 x 195 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 4003

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W400 X L1100 X H180 MM.
EXT: W440 X L1150 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8029 ขนาด 420 x 610 x 245 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 8029

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H230 MM.
EXT: W420 X L610 X H245 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8067 ขนาด 420 x 610 x 145 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 8067

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H130 MM.
EXT: W420 X L610 X H145 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8069 ขนาด 420 x 610 x 320 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 8069

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W385 X L580 X H315 MM.
EXT: W420 X L610 X H320 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 8078 ขนาด 195 x 315 x 124 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ 8078

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W160 X L285 X H110 MM.
EXT: W195 X L315 X H124 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b1 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์  b1 ขนาด 485 x 587 x 372 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ b1

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W451 X L553 X H362 MM.
EXT: W485 X L587 X H372 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ b2 ขนาด 425 x 550 x 255 MM.

ลังพลาสติก ลังอะไหล่ เบอร์ b2

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W385 X L510 X H245 MM.
EXT: W425 X L550 X H255 MM.
สีลังพลาสติก
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
หน้า  1  2  3

***ลูกค้าต้องการสั่งลังอะไหล่พลาสติกสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
ลังพลาสติกทึบ
ใช้สำหรับเป็นลังเก็บอะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ต่างๆ ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บและสะดวกสบายในการหยิบชิ้นงานด้านใน
ลังพลาสติกโปร่ง
เหมาะสำหรับเป็นลังบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทรับน้ำหนักได้ดีสะดวกในการใช้งานสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
ลังพลาสติกพับ
เหมาะสำหรับการหมุนเวียกระจายสินค้า ออกแบบให้แยกชิ้นและซ่อมแซมได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บทั้งในสโตร์และการขนส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต ที่มีจุดประสงค์มุ่งไปในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตาหกรรม คือลดต้นทุนการผลิต คงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองลูกค้าการจัดการวัสดุและอะไหล่ที่ดีและเหมาะสมเป็นระเบียดในลังอะไหล่พลาสติกหรือกล่องอะไหล่พลาสติก จะส่งผลไปยังระบบงานซ่อมบำรุง ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นงานที่สร้างกำไรให้กับกิจการ เพราะเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงสม่ำเสมอ ย่อมตอบสนองในเรื่องคุณภาพและปริมาณ ย่อมทำให้ยอดขายเพิ่ม โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมมักประสบปัญหาเรื่องการเก็บพัสดุสำรองคลังและอะหล่ในการซ่อมบำรุง ผู้บริหารโรงงานบางรายอาจไม่สนใจเท่าที่ควรกับระดับคงคลังที่เหมาะสมและเป็นระเบียบกับการปฏิบัติงานประจำวัน และแผนกการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา การขาดอะไหล่และหาอะไหล่ไม่เจอที่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไม่มีให้เปลี่ยนทันเหตุการณ์ ทำให้โรงงานต้องหยุดการเดินเครื่องกระทบกับแผนการผลิต และกำหนดการส่งสินค้าคาดเคลื่อน ในทางตรงกันข้ามการมีวัสดุอะไหล่มากเกินไป กิจการต้องจ่ายเงินไปก่อน ยิ่งกว่านั้นจะมีวัสดุหมดประโยชน์ทิ้งเหลืออยู่ในคลัง ปัญหาเหล่านี้ต้องรับการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด

ลังพลาสติกแบบทึบ

ลังพลาสติก คือ ตัวช่วยสำคัญในการเก็บของเก็บอุปกรณ์อะไหล่ทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ให้เป็นระเบียบ ลังพลาสติกอุตสาหกรรม มีหลากหลายแบบ หลายขนาด หลากสีสันให้เลือกใช้งานพร้อมลังพลาสติกฝาปิด ลังพลาสติกเหมาะกับการใช้งานใน โรงงาน คลังสินค้า ท่าเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ งานช่าง หรืองานอื่นๆที่ต้องการเก็บอุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สูญหาย สะดวกต่อการหยิบใช้งาน สินค้าทุกชิ้นโรงงานผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีใบรับรอง

ประโยชน์และวิธีใช้ลังพลาสติก

ลังพลาสติกหรือกล่องพลาสติก เป็นลังที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทุกวงการโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุดคือลังพลาสติกจะมีราคาถูกและทนทานกว่าลังชนิดอื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งและการจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือต่างในภาคอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นลังเก็บของในบ้านเรือน ด้วยคุณสมบัติของพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ทนแรงกระแทกได้ดี และขึ้นรูปง่ายทำให้ลังพลาสติกเป็นที่นิยม ซึ่งลังพลาสติกจะมีรูปแบบหลากหลายขนาด บางรุ่นสามารถพับเก็บได้เพื่อการประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ บางรุ่นมีฝาปิด และลังพลาสติกมักมีการออกแบบให้สามารถซ้อนขึ้นได้สูงหลายชั้น เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น
วิธีเก็บอะไหล่และเครื่องมือในลังพลาสติกให้เป็นระเบียบ
ในการทำงานช่าง สิ่งที่สำคัญคือความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ดี หลายครั้งผู้ทำงานช่างอาจพบเจอกับปัญหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สูญหาย หรือหาอุปกรณ์ไม่พบ เพราะอุปกรณ์เครื่องมือของช่างมีมากมายหลายประเภท จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมการจัดระเบียบและการเก็บเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกวิธีและเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหา โดยสามารถทำได้ดังนี้

• แบ่งโซนในการจัดเก็บเครื่องมือและอะไหล่แต่ละประเภทให้ชัดเจน อาจใช้ลังอะไหล่พลาสติกเป็นตัวช่วย เพื่อการจำแนกเครื่องมือหรืออะไหล่แต่ละประเภท ให้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหาและการหยิบใช้ และไม่ทำให้สูญหาย
• ลังอะไหล่พลาสติก สามารถนำมาซ้อนกันเป็นชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ และลดการใช้พื้นที่ในการวาง
• การนำลังอะไหล่พลาสติกมาวางซ้อนกันจะช่วยรักษาอุปกรณ์จากแสงแดด ความชื้น ป้องกันฝุ่นและการเป็นสนิม ทำให้เครื่องมือต่างๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน
• ใช้การ์ดสำหรับลังอะไหล่ที่มีใบปะหน้าลังเพื่อบ่งบอกชนิดของเครื่องมือนั้นๆ และเพื่อความสะดวกในการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ
• ใช้ลังอะไหล่พลาสติกเก็บอะไหล่แบบแยกลัง เพื่อง่ายต่อการแยกประเภท สามารถจัดเก็บได้เป็นระเบียบ และเก็บอะไหล่ชิ้นเล็กได้ดี
รายละเอียดสินค้าลังพลาสติก
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรม (Plastic container) จำหน่ายขายส่งลังพลาสติกหรือกล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม
• ลังพลาสติกคุณภาพดีคุ้มค่าต่อราคาผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ทนทานต่อแรงกระแทก
• ลังพลาสติกมีให้เหลือกหลายขนาดตามความต้องการในการใช้
• หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิตก็จะได้ราคาลังพลาสติกในราคาส่ง
• ยืนยันคุณภาพและราคาลังพลาสติกด้วยยอดจำหน่ายทั่วประเทศ
มาตรฐานการผลิตลังพลาสติก
• โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการผลิตลังพลาสติก
• แม่พิมพ์ลังพลาสติกออกแบบให้ตัวลังพลาสติกมีความแข็งแรง
• หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ลังพลาสติกที่มีคุณภาพ
• โรงงานใช้เม็ดพลาสติก PP คุณภาพดีในการผลิตลังพลาสติก
• การรันตีคุณภาพลังพลาสติกทั้งแบบทึบและโปร่งด้วยยอดจำหน่ายลังพลาสติกให้กับ โฮมโปร, ไทยวัสดุ, แม็คโคร, ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์, บริษัทและโรงงานผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตลังพลาสติกคือ พลาสติก PP หรือ Polypropelyene (โพลีพรอเพลีน)
• เป็นพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้โดยการใช้ความร้อนหลอมละลาย
• ความพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด หลอมเหลวไม่ยาก
• ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
• เม็ดพลาสติก PP จะมีลักษณะสีขาวขุ่น หากไม่ผสมสี ไม่ทึบและไม่ใส
• เมื่อนำมาฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีคุณสมบัติคือทนต่อแรงกระแทกได้ ทนต่อรอยขีดข่วนได้ คงตัวไม่เสียรูปและแข็งแรง
• พลาสติก PP ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ โดยมีจุดหลอมเหลวที่ 165 องศาเซลเซียส
• แก๊สต่างๆ เช่น ไอน้ำและ ออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย

การันตีคุณภาพและราคาลังอะไหล่พลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147