โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม

***ติดต่อเรื่อง ลังพลาสติกอุตสาหกรรม ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ

หน้า  1  2  3
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 465 ขนาด 500 x 670 x 472 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 465

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L625 X H460 MM.
EXT: W500 X L670 X H472 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 465
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 465
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 465
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 465
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 465
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 492 ขนาด 500 x 1005 x 195 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 492

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L960 X H180 MM.
EXT: W500 X L1005 X H195 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 492
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 492
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 492
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 492
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 492
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 493 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 493 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติก ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม เบอร์ 493 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 493 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 493 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 493 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 493 ขนาด 500 x 1005 x 288 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 493

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L960 X H278 MM.
EXT: W500 X L1005 X H288 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 493
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 493
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 493
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 493
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 493
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 495 ขนาด 500 x 1005 x 472 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 495

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W460 X L960 X H460 MM.
EXT: W500 X L1005 X H472 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 495
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 495
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 495
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 495
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 495
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 901 ขนาด 440 x 645 x 230 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 901

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W405 X L610 X H220 MM.
EXT: W440 X L645 X H230 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 901
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 901
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 901
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 901
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 901
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1031 ขนาด 295 x 380 x 135 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1031

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W265 X L350 X H125 MM.
EXT: W295 X L380 X H135 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1031
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1031
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1031
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1031
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 1031
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1032 ขนาด 380 x 600 x 135 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1032

ลังพลาสติก กล่องพลาสติก ลังอุตสาหกรรม
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W345 X L560 X H125 MM.
EXT: W380 X L600 X H135 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1032
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1032
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1032
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1032
ลังพลาสติกทึบสีแดง No.1032
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1033 ขนาด 295 x 375 x 185 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1033

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W255 X L345 X H175 MM.
EXT: W295 X L375 X H185 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1033
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1033
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1033
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1033
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 1033
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1034 ขนาด 380 x 600 x 185 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1034

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W345 X L560 X H175 MM.
EXT: W380 X L600 X H185 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1034
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1034
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1034
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1034
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 1034
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 1875 ขนาด 326 x 500 x 80 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 1875

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W290 X L465 X H70 MM.
EXT: W326 X L500 X H80 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 1875
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 1875
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 1875
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 1875
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 1875
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ ลังฝาคู่ซิกแซก เบอร์ 2000 ขนาด 400 x 600 x 340 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 2000

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังพลาสติกแบบทึบฝาคู่ซิกแซก
ขนาดลังพลาสติก
INT: W320 X L490 X H320 MM.
EXT: W400 X L600 X H340 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 2000
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 2000
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 2000
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 2000
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 2000
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2130 ขนาด 470 x 640 x 320 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 2130

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W436 X L606 X H310 MM.
EXT: W470 X L640 X H320 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 2130
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 2130
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 2130
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 2130
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 2130
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2262 ขนาด 290 x 380 x 240 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 2262

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W250 X L340 X H225 MM.
EXT: W290 X L380 X H240 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 2262
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 2262
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 2262
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 2262
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 2262
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 2541 ขนาด 380 x 570 x 310 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 2541

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L540 X H290 MM.
EXT: W380 X L570 X H310 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 2541
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 2541
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 2541
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 2541
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 2541
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3101 ขนาด 328 x 440 x 150 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 3101

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W290 X L400 X H140 MM.
EXT: W328 X L440 X H150 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3101
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 3101
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 3101
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 3101
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 3101
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3102 ขนาด 325 x 500 x 180 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 3102

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W290 X L465 X H170 MM.
EXT: W325 X L500 X H180 MM.
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3102
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 3102
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 3102
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 3102
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 3102
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
สีลังพลาสติก
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมทึบ เบอร์ 3501 ขนาด 277 x 400 x 140 MM.

ลังพลาสติกทึบ เบอร์ 3501

ลังพลาสติก ลังอุตสาหกรรม กล่องพลาสติกทึบ
ลังอะไหล่พลาสติกแบบทึบ
ขนาดลังพลาสติก
INT: W238 X L356 X H130 MM.
EXT: W277 X L400 X H140 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกทึบสีเหลือง No. 3501
ลังพลาสติกทึบสีน้ำเงิน No. 3501
ลังพลาสติกทึบสีเขียว No. 3501
ลังพลาสติกทึบสีเทา No. 3501
ลังพลาสติกทึบสีแดง No. 3501
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
หน้า  1  2  3

***ลูกค้าต้องการสั่งลังพลาสติกอุตสาหกรรมสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
ลังพลาสติกทึบ
ใช้สำหรับเป็นลังเก็บอะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ต่างๆ ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บและสะดวกสบายในการหยิบชิ้นงานด้านใน
ลังพลาสติกโปร่ง
เหมาะสำหรับเป็นลังบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทรับน้ำหนักได้ดีสะดวกในการใช้งานสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
ลังพลาสติกพับ
เหมาะสำหรับการหมุนเวียกระจายสินค้า ออกแบบให้แยกชิ้นและซ่อมแซมได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บทั้งในสโตร์และการขนส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

การันตีคุณภาพและราคาลังพลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147