โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก

***ติดต่อเรื่อง กล่องอะไหล่พลาสติก ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

กล่องอะไหล่พลาสติก

โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1034 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 1034 ขนาด 95 x 300 x 80 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 1034

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W87 X L275 X H75 MM.
EXT: W95 X L300 X H80 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 1034
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 1034
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 1034
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 1034
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 1034
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 1035 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 1035 ขนาด 190 x 300 x 80 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 1035

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W174 X L275 X H75 MM.
EXT: W190 X L300 X H80 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 1035
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 1035
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 1035
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 1035
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 1035
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3401 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3401 ขนาด 300 x 460 x 175 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3401

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W280 X L420 X H160 MM.
EXT: W300 X L460 X H175 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 3401
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 3401
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 3401
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 3401
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 3401
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3402 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3402 ขนาด 195 x 325 x 155 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3402

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W170 X L300 X H140 MM.
EXT: W195 X L325 X H155 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 3402
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 3402
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 3402
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 3402
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 3402
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3403 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3403 ขนาด 150 x 240 x 125 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3403

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W125 X L190 X H110 MM.
EXT: W150 X L240 X H125 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 3403
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 3403
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 3403
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 3403
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 3403
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3404 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3404 ขนาด 100 x 170 x 75 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3404

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W75 X L130 X H60 MM.
EXT: W100 X L170 X H75 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 3404
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 3404
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 3404
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 3404
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 3404
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านเอียง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านข้าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านบน
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือพลาสติก เบอร์ 3405 ด้านล่าง
โรงงานผลิตกล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ เบอร์ 3405 ขนาด 90 x 105 x 50 MM.

กล่องอะไหล่พลาสติก เบอร์ 3405

กล่องอะไหล่ กล่องเครื่องมือ กล่องพลาสติก
ขนาดกล่องอะไหล่พลาสติก
INT: W80 X L94 X H40 MM.
EXT: W90 X L105 X H50 MM.
สีกล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเหลือง No. 3405
กล่องอะไหล่พลาสติกสีน้ำเงิน No. 3405
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเขียว No. 3405
กล่องอะไหล่พลาสติกสีเทา No. 3405
กล่องอะไหล่พลาสติกสีแดง No. 3405
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง

***ลูกค้าต้องการสั่งกล่องอะไหล่พลาสติกสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
กล่องอะไหล่
ใช้สำหรับเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงานต่างๆกล่องอะไหล่ได้ออกแบบเพื่อให้สามารถต่อติดกันได้เหมือนจิ๊กซอว์
กล่องอะไหล่ยกระดับ
เป็นกล่องอะไหล่แบบซ้อนได้โดยใช้ขาเหล็กทำให้วางสินค้าหนักได้คล่องตัวในการใบ้งานสามารถหยิบสินค้าได้สะดวก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
กล่องอะไหล่ลิ้นชัก
เหมาะสำหรับการจัดเก็บอะไหล่ชิ้นส่วน ที่มีหลายขนาดและสามารถแบ่งชั้นสำหรับแยกชิ้นส่วนได้

การันตีคุณภาพและราคากล่องอะไหล่พลาสติกกล่องเครื่องมือพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147