โรงงานผลิตลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม

***ติดต่อเรื่อง ลังพลาสติกอุตสาหกรรม ได้ที่ฝ่ายขาย***
เพิ่มเพื่อน
LINE ID: @829wvixm

ลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง

โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 115 ขนาด 400 x 600 x 115 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 115

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L570 X H100 MM.
EXT: W400 X L600 X H115 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 115
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 115
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 115
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 115
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 115
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 909 ขนาด 565 x 820 x 425 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 909

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W520 X L770 X H410 MM.
EXT: W565 X L820 X H425 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 909
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 909
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 909
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 909
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 909
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2033 ขนาด 420 x 610 x 180 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 2033

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H170 MM.
EXT: W420 X L610 X H180 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 2033
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 2033
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 2033
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 2033
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 2033
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2076 ขนาด 270 x 350 x 130 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 2076

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W235 X L310 X H120 MM.
EXT: W270 X L350 X H130 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 2076
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 2076
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 2076
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 2076
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 2076
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2500 ขนาด 500 x 605 x 103 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 2500

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W500 X L605 X H130 MM.
EXT: W570 X L640 X H140 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 2500
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 2500
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 2500
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 2500
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 2500
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 2540 ขนาด 380 x 570 x 305 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 2540

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W340 X L540 X H290 MM.
EXT: W380 X L570 X H305 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 2540
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 2540
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 2540
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 2540
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 2540
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 3102h ขนาด 320 x 510 x 180 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 3102h

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W280 X L455 X H170 MM.
EXT: W320 X L510 X H180 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 3102h
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 3102h
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 3102h
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 3102h
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 3102h
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8028 ขนาด 420 x 610 x 240 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 8028

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H230 MM.
EXT: W420 X L610 X H240 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 8028
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 8028
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 8028
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 8028
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 8028
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านเอียง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านกว้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านข้าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านยาว สูง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านบน
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ด้านล่าง
โรงงานผลิตลังพลาสติกอุตสาหกรรมโปร่ง เบอร์ 8070 ขนาด 380 x 610 x 315 MM.

ลังพลาสติกโปร่ง เบอร์ 8070

ลังพลาสติกแบบโปร่งสำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดลังพลาสติก
INT: W380 X L580 X H300 MM.
EXT: W420 X L610 X H315 MM.
สีลังพลาสติก
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเหลือง No. 8070
ลังพลาสติกลังโปร่งสีน้ำเงิน No. 8070
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเขียว No. 8070
ลังพลาสติกลังโปร่งสีเทาNo. 8070
ลังพลาสติกลังโปร่งสีแดง No. 8070
เหลือง น้ำเงิน เขียว เทา แดง

***ลูกค้าต้องการสั่งลังพลาสติกอุตสาหกรรมสีอื่นต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ชุด***

สินค้าแนะนำ
ลังพลาสติกทึบ
ใช้สำหรับเป็นลังเก็บอะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ต่างๆ ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บและสะดวกสบายในการหยิบชิ้นงานด้านใน
ลังพลาสติกโปร่ง
เหมาะสำหรับเป็นลังบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทรับน้ำหนักได้ดีสะดวกในการใช้งานสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
ลังพลาสติกพับ
เหมาะสำหรับการหมุนเวียกระจายสินค้า ออกแบบให้แยกชิ้นและซ่อมแซมได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บทั้งในสโตร์และการขนส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

การันตีคุณภาพและราคาลังพลาสติกกล่องพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147