เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ ถาดเพาะกล้าข้าว
ถาดเพาะกล้าใช้เพาะกล้าข้าวเป็นแผ่นสำหรับรถดำนา
ถาดเพาะกล้าข้าว สำหรับรถดำนา
ใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น
หรือเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เนื้อหนาแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ต้นแบบ ถาดเพาะกล้าข้าว มาจากประเทศญี่ปุ่น
ขนาด
30 X ยาว 60 X สูง 3.5 ซม.
มัดละ 20 ใบ
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
ถาดเพาะกล้าข้าว 434หลุม นาโยนเป็นถาดเพาะเมล็ดต้นกล้าข้าว

ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน หรือถาดหลุม
ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าข้าว
จำนวน 434หลุม
ขนาด 34 X ยาว 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
สูง 1.5ซม. น้ำหนัก 80กรัม
1กล่อง มี 500ใบ

ถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ

ถาดเพาะกล้าข้าว นาโยน ถาดหลุม

ขั้นตอนเพาะกล้าข้าวด้วยถาดเพาะกล้า

โรงงานผลิตถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ-นาโยน ถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะชำ ถาดหลุม

สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 200หลุม

ถาดเพาะกล้า 200หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 200หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.3X2.3 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 4ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 105หลุม

ถาดเพาะกล้า 105หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 105หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด 28 X 54 ซม.
ปากหลุม 3.0X3.0 ซม.
ฐานหลุม 1.5X1.5 ซม.
สูง 3.8ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 104หลุม

ถาดเพาะกล้า 104หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 104หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.6 X 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  60หลุม

ถาดเพาะกล้า 60หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 60หลุม หลุมกลม
ขนาด 35.6 X 54.6 ซม.
ปากหลุม 4.8 ซม. ฐานหลุม 4.1ซม.
สูง 5ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  32หลุม

ถาดเพาะกล้า 32หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 32หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 6 x 6 ซม. ฐานหลุม 2 x 2 ซม.
สูง 11ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
     ถาดเพาะกล้านาดำ สำหรับรถดำนาใช้ผลิตกล้าแผ่นก่อนที่จะนำไปปักดำด้วยรถดำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและลดการใช้คน 1ไร่ ใช้ถาดเพาะกล้าประมาณ 50ถาด
     ถาดเพาะกล้านาโยน ใช้สำเพาะกล้าข้าวในหลุมก่อนที่จะนำไปโยนในไร่ เพื่อประหยัดเมล็ดพันธุ์ 500แผ่น ใช้ได้ประมาณ6ถึง7ไร่ 1ไร่ ใช้ถาดเพาะกล้านาโยนประมาณ 83 ถาด
     ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า หรือ หรือถาดเพาะชำ หรือถาดหลุม 288 หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม ใช้เพาะเมล็ดพันธุ์กล้าพืชได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชสวนพืชไร่ เพื่ออนุบาลกล้าให้แข็งแรงปราศจากโรคก่อนนำลงแปลงปลูก
ขึ้นรูปพลาสติก ถาดเพาะกล้า
                                 

งานฉีดถาดเพาะกล้าของโรงงาน

รายละเอียดสินค้าถาดเพาะกล้า

โรงงานผลิตถาดเพาะกล้า (Seedding tray) จำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ในราคาส่ง จำหน่าย ถาดเพาะกล้าข้าวนาดำ ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน ถาดเพาะเมล็ด ถาดหลุม 288หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม
- ถาดเพาะกล้าคุณภาพดีคุ้มค่าต่อราคาผลิตจากเม็ดพลาสติก pp ผสมสาร UV เพื่อช่วยให้ถาดทนต่อแสงแดด
- ใช้เพาะต้นกล้าด้วยเมล็ดได้หลากหลาย เช่น ข้าว ดาวเรือง ข้าวโพด ผัก และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ
- ถาดเพาะกล้ามีให้เลือกหลายแบบตามความเหมาะสมในการเพาะเมล็ด
- หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิตก็จะได้ราคาถาดเพาะกล้าราคาส่ง
- ยืนยันคุณภาพและราคาด้วยยอดจำหน่ายถาดเพาะกล้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และ ศูนย์คูโบต้าบางสาขา

มาตรฐานการผลิตถาดเพาะกล้า

- โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการฉีดถาดเพาะกล้า
- แม่พิมพ์ถาดเพาะกล้าออกแบบให้ตัวถาดเพาะมีความแข็งแรง
- หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ถาดเพาะกล้าที่มีคุณภาพ
- โรงงานใช้เม็ดพลาสติก PP คุณภาพดีและผสมสาร UV ในการฉีดถาดเพาะกล้า

ประโยชน์ในการใช้ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด หรือ ถาดหลุม นับว่าเป็นอุปกรณ์เกษตรที่สำคัญและได้รับความนิยมในการนำใช้เพาะชำต้นกล้า เพราะมีข้อดีหลากหลายด้านทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเพาะเลี้ยงต้นกล้าของ ข้าว ไม้ดอกและผักต่าง ๆ เพื่อการค้า ซึ่งจำเป็นต้องผลิตในปริมาณสูง
- ช่วยประหยัด ดินเพาะ เมล็ดพันธุ์ และน้ำ
- ช่วยลดความเสี่ยง จากแมลงมากินเมล็ด
- ดูแลง่ายสะดวก เคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ต้นกล้าแข็งแรง
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 288หลุม

ถาดเพาะกล้า 288หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 288หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2 X 2 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 3.5 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  21หลุม

ถาดเพาะกล้า 21หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 21หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 6.1 x 6.1 ซม. ฐานหลุม 2.7 x 2.7 ซม.
สูง 6.4ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  21หลุม

ถาดเพาะกล้า 15หลุม


ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 15หลุม
ขนาด 28 x 54 ซม.
ปากหลุม 9.5 x 7.8 ซม. ฐานหลุม 5.8 x 5ซม.
สูง 7.5ซม.
1กล่อง มี 100ใบ

การันตีคุณภาพและราคาถาดเพาะกล้าด้วยยอดขายทั้งในและต่างประเทศ

โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไปประเทศมาเลเซีย
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไปประเทศพม่า
ส่งถาดเพาะกล้าไปมาเลเซีย
                                 
ส่งถาดเพาะกล้าไปพม่า
                                 
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป จ.พิษณุโลก
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป ศูนย์คูโบต้า จ.เชียงราย
ส่งถาดเพาะกล้าไป จ.พิษณุโลก
                                 
ส่งถาดเพาะกล้าไปศูนย์คูโบต้า จ.เชียงราย
                                 
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป จ.ศรีษะเกษ
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะเมล็ด ส่งถาดไป จ.เชียงใหม่
ส่งถาดเพาะกล้าไป จ.ศรีษะเกษ
                                 
ส่งถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะชำไปเชียงใหม่
                                 
โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ นาโยน ราคาถูก
โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่งถาดเพราะเมล็ดพันธุ์กล้า ถาดเพาะชำ ราคาถูก

จำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้าข้าว ถาดเพาะชำ ถาดเพาะเมล็ด ในราคาโรงงาน