โรงงานผลิตถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ-นาโยน ถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะชำ ถาดหลุม ถาดไดโซะ ถาดแคคตัส

ถาดเพาะกล้าข้าว

ถาดเพาะกล้าใช้เพาะกล้าข้าวเป็นแผ่นสำหรับรถดำนา

ถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ

ถาดเพาะกล้าข้าว สำหรับรถดำนา
ใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น
หรือเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เนื้อหนาแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ต้นแบบ ถาดเพาะกล้าข้าว มาจากประเทศญี่ปุ่น
ขนาด
30 X ยาว 60 X สูง 3.5 ซม.
มัดละ 20 ใบ.
ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน 434หลุม เป็นถาดเพาะเมล็ดต้นกล้าข้าว

ถาดเพาะกล้าข้าว นาโยน 434 หลุม

ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน หรือถาดหลุม
ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าข้าว
จำนวน 434หลุม
ขนาด 34 X ยาว 58.7 ซม.
ปากหลุม 2 ซม. ฐานหลุม 1 ซม.
สูง 1.5 ซม. น้ำหนัก 80กรัม
1กล่อง มี 500ใบ

ถาดเพาะเมล็ดกล้า ถาดหลุม

สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 288หลุม

ถาดเพาะกล้า 288หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 288หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.3 X 2.3 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 4 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 200หลุม

ถาดเพาะกล้า 200หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 200หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.3X2.3 ซม.
ฐานหลุม 1X1 ซม.
สูง 4 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 105หลุม

ถาดเพาะกล้า 105หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 105หลุม หลุมเหลี่ยม
ขนาด กว้าง28 X ยาว54 ซม.
ปากหลุม 2.9X2.9 ซม.
ฐานหลุม 1.5X1.5 ซม.
สูง 3.8ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ 104หลุม

ถาดเพาะกล้า 104หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 104หลุม หลุมกลม
ขนาด กว้าง35.6 X ยาว58.7 ซม.
ปากหลุม 3 ซม. ฐานหลุม 2.5 ซม.
สูง 4 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  60หลุม

ถาดเพาะกล้า 60หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า
จำนวน 60หลุม หลุมกลม
ขนาด กว้าง35.6 X ยาว54.6 ซม.
ปากหลุม 4.8 ซม. ฐานหลุม 4.1ซม.
สูง 5 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  35หลุม

ถาดเพาะกล้า 35หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 35หลุม
ขนาด กว้าง34 x ยาว49 ซม.
ปากหลุม 5.5 ซม. ฐานหลุม 4.2 ซม.
สูง 5 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  32หลุม

ถาดเพาะกล้า 32หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 32หลุม
ขนาด กง้าง28 x ยาว54 ซม.
ปากหลุม 6 x 6 ซม. ฐานหลุม 2 x 2 ซม.
สูง 11 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  21หลุม

ถาดเพาะกล้า 21หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 21หลุม
ขนาด กว้าง28 x ยาว54 ซม.
ปากหลุม 6.1 x 6.1 ซม. ฐานหลุม 2.7 x 2.7 ซม.
สูง 6.4 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ
สำหรับการเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์กล้ากิ่งไม้ ต้นกล้าพืชผักทุกชนิด การปักชำ  15หลุม

ถาดเพาะกล้า 15หลุม

ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า 15หลุม
ขนาด กว้าง28 x ยาว54 ซม.
ปากหลุม 9.5 x 7.8 ซม. ฐานหลุม 5.8 x 5 ซม.
สูง 7.5 ซม.
1กล่อง มี 100ใบ

ถาดไดโซะ

ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบมีรู เป็นถาดแบบโปร่ง ขนาดใหญ่พิเศษ XL

ถาดไดโซะ มีรู ขนาด XL

ถาดไดโซะ มีรู ขนาดใหญ่พิเศษ
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบโปร่ง
ขนาด
กว้าง35.5 X ยาว61 X สูง7.5 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ

ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบมีรู เป็นถาดแบบโปร่ง ขนาดใหญ่ L

ถาดไดโซะ มีรู ขนาด L

ถาดไดโซะ มีรู ขนาดขนาดใหญ่
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบโปร่ง
ขนาด
กว้าง35 X ยาว50 X สูง8.3 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ
ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบมีรู เป็นถาดแบบโปร่ง ขนาดกลาง M

ถาดไดโซะ มีรู ขนาด M

ถาดไดโซะ มีรู ขนาดกลาง
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบโปร่ง
ขนาด
กว้าง30 X ยาว37 X สูง7.5 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ
ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบมีรู เป็นถาดแบบโปร่ง ขนาดเล็ก M

ถาดไดโซะ มีรู ขนาด S

ถาดไดโซะ มีรู ขนาดเล็ก
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบโปร่ง
ขนาด
กว้าง23.5 X ยาว29 X สูง9 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ
ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบไม่มีรู เป็นถาดแบบทุบ ขนาดใหญ่พิเศษ XL

ถาดไดโซะ ทึบ ขนาด XL

ถาดไดโซะ ไม่มีรู ขนาดใหญ่พิเศษ
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบทึบ
ขนาด
กว้าง35.5 X ยาว61 X สูง7.5 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ
ถาดไดโซะ ถาดเพาะอเนกประสงค์ แบบไม่มีรู เป็นถาดแบบทุบ ขนาดใหญ่พิเศษ L

ถาดไดโซะ ทึบ ขนาด L

ถาดไดโซะ ไม่มีรู ขนาดใหญ่
เป็นถาดเพาะอเนกประสงค์แบบทึบ
ขนาด
กว้าง35 X ยาว50 X สูง8.3 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ใบ

ถาดเพาะแคคตัส

ถาดเพาะแคคตัส 9ช่องใช้สำหรับเพาะกล้าต้นกระบองเพชรหรือต้นไม้ขนาดเล็ก

ถาดเพาะแคคตัส 9ช่อง

ถาดเพาะแคคตัส 9ช่อง
เป็นถาดสำหรับเพาะกระบองเพชรหรือต้นไม้ขนาดเล็ก
ขนาดถาด
กว้าง25 X ยาว25 X สูง8.5 ซม.
ขนาดกระถาง
กว้าง6.7 X ยาว6.7 X สูง8 ซม.
บรรจุมัดละ 24 ชุด

จำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้าข้าว ถาดเพาะชำ ถาดเพาะเมล็ด ในราคาโรงงาน

โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้าข้าว นาดำ นาโยน ราคาถูก
โรงงานผลิตจำหน่ายขายส่งถาดเพราะเมล็ดพันธุ์กล้า ถาดเพาะชำ ราคาถูก
วิธีใช้ถาดเพาะกล้า
- ถาดเพาะกล้าข้าวนาดำ สำหรับรถดำนาใช้ผลิตกล้าแผ่นก่อนที่จะนำต้นกล้าข้าวไปปักดำด้วยรถดำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและลดการใช้คน 1ไร่ ใช้ถาดเพาะกล้าประมาณ 50ถาด
- ถาดเพาะกล้านาโยน ใช้สำเพาะกล้าข้าวในหลุมก่อนที่จะนำไปโยนในไร่ เพื่อประหยัดเมล็ดพันธุ์ 500แผ่น ใช้ได้ประมาณ6ถึง7ไร่ 1ไร่ ใช้ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยนประมาณ 83 ถาด
- ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์กล้า หรือ หรือถาดเพาะชำ หรือถาดหลุม 288 หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม ใช้เพาะเมล็ดพันธุ์กล้าพืชได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชสวนพืชไร่ เพื่ออนุบาลกล้าให้แข็งแรงปราศจากโรคก่อนนำลงแปลงปลูก
ประโยชน์ในการใช้ถาดเพาะกล้า
ถาดเพาะกล้า ถาดเพาะเมล็ด หรือ ถาดหลุม นับว่าเป็นอุปกรณ์เกษตรที่สำคัญและได้รับความนิยมในการนำใช้เพาะชำต้นกล้า เพราะมีข้อดีหลากหลายด้านทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเพาะเลี้ยงต้นกล้าของ ข้าว ไม้ดอกและผักต่าง ๆ เพื่อการค้า ซึ่งจำเป็นต้องผลิตในปริมาณสูง
• ช่วยประหยัด ดินเพาะ เมล็ดพันธุ์ และน้ำ
• ช่วยลดความเสี่ยง จากแมลงมากินเมล็ด
• ดูแลง่ายสะดวก เคลื่อนย้ายได้ง่าย
• ต้นกล้าแข็งแรง
รายละเอียดสินค้าถาดเพาะกล้า
โรงงานผลิตถาดเพาะกล้า (Seedding tray) จำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ในราคาส่ง จำหน่าย ถาดเพาะกล้าข้าวนาดำ ถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน ถาดเพาะเมล็ด ถาดหลุม 288หลุม 200หลุม 105หลุม 104หลุม 60หลุม 35หลุม 32หลุม 21หลุม 15หลุม ถาดเพาะไดโซะ ถาดเพาะแคคตัส
• ถาดเพาะกล้าคุณภาพดีคุ้มค่าต่อราคาผลิตจากเม็ดพลาสติก pp ผสมสาร UV เพื่อช่วยให้ถาดทนต่อแสงแดด
• ใช้เพาะต้นกล้าด้วยเมล็ดได้หลากหลาย เช่น ข้าว ดาวเรือง ข้าวโพด ผัก และเมล็ดพันธุ์พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้และอื่นๆ
• ถาดเพาะกล้ามีให้เลือกหลายแบบตามความเหมาะสมในการเพาะเมล็ด
• หากลูกค้าต้องการสั่งทำสีพิเศษต้องมีจำนวนในการสั่งผลิตก็จะได้ราคาถาดเพาะกล้าราคาส่ง
• ยืนยันคุณภาพและราคาด้วยยอดจำหน่ายถาดเพาะกล้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และ ศูนย์คูโบต้าบางสาขา
มาตรฐานการผลิตถาดเพาะกล้า
• โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยในการฉีดถาดเพาะกล้า
• แม่พิมพ์ถาดเพาะกล้าออกแบบให้ตัวถาดเพาะมีความแข็งแรง
• หัวหน้าช่างฉีดทีมีประสบการณ์ในด้านการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ถาดเพาะกล้าที่มีคุณภาพ
• โรงงานใช้เม็ดพลาสติก PP คุณภาพดีและผสมสาร UV ในการฉีดถาดเพาะกล้า
เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถาดเพาะกล้าคือ พลาสติก PP หรือ Polypropelyene (โพลีพรอเพลีน)
• เป็นพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้โดยการใช้ความร้อนหลอมละลาย
• ความพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด หลอมเหลวไม่ยาก
• ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
• เม็ดพลาสติก PP จะมีลักษณะสีขาวขุ่น หากไม่ผสมสี ไม่ทึบและไม่ใส
• เมื่อนำมาฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีคุณสมบัติคือทนต่อแรงกระแทกได้ ทนต่อรอยขีดข่วนได้ คงตัวไม่เสียรูปและแข็งแรง
• พลาสติก PP ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ โดยมีจุดหลอมเหลวที่ 165 องศาเซลเซียส
• แก๊สต่างๆ เช่น ไอน้ำและ ออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย

วิธีขึ้นรูปถาดเพาะกล้าของโรงงาน

  ขึ้นรูปพลาสติก ถาดเพาะกล้า
                                 

การันตีคุณภาพและราคาถาดเพาะกล้าด้วยยอดขายทั้งในและต่างประเทศ

โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไปประเทศมาเลเซีย
ส่งถาดเพาะกล้าไปมาเลเซีย
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไปประเทศพม่า
ส่งถาดเพาะกล้าไปพม่า
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป จ.พิษณุโลก
ส่งถาดเพาะกล้าไป จ.พิษณุโลก
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป ศูนย์คูโบต้า จ.เชียงราย
ส่งถาดเพาะกล้าไปศูนย์คูโบต้า จ.เชียงราย
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งถาดเพาะกล้า L.A ส่งถาดไป จ.ศรีษะเกษ
ส่งถาดเพาะกล้าไป จ.ศรีษะเกษ
โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่งอ่างผสมปูน ksp รถทับไม่แตกไป ดูโฮม โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์ ฮาร์ดแวร์เฮาส์
ส่งถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะชำไปเชียงใหม่
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147