โรงงานผลิตถังสี ถังสีเปล่า ถังเคมี ถังพลาสติก

***ติดต่อเรื่อง ถังสีเปล่าถังเคมีพลาสติก ได้ที่ฝ่ายขาย***

ถังสีพลาสติก 20ลิตร ล็อก 2ชั้น

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 2 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีล็อค 2 ชั้น
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 2 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีล็อค 2 ชั้น
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 20ลิตร ล็อก 1ชั้น

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูเหล็ก ล็อค 1 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีล็อค 1 ชั้น
ฝาดึงแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น ดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น

ถังสี 20 ลิตร หูพลาสติก ล็อค 1 ชั้น

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีล็อค 1 ชั้น
ฝาดึงแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 292x377 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูหนา ถังปี๊บ

ถังสี 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม หูหนา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีสี่เหลี่ยมทรงปี๊บ สี่เหลี่ยม
หูพลาสติกหนา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 250x340 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงปี๊บ หูบาง ถังปี๊บ

ถังสี 20 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม หูบาง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
ถังสีสี่เหลี่ยมทรงปี๊บ สี่เหลี่ยม
หูพลาสติกบาง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 250x340 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 10 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง

ถังสี 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา

ถังสี 10 ลิตร หูเหล็ก ฝาธรรมดา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูเหล็ก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสี 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีเขียว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา

ถังสี 10 ลิตร หูพลาสติก ฝาธรรมดา

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 255x298 มม.
สีขาว สีเขียว สีดำ

ถังสีพลาสติก 5 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีฟ้า
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสี 5 ลิตร หูพลาสติก ฝาห่วง

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 5 ลิตร
ถังสีทรงกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบห่วง
ขนาดถังสี กว้างxสูง 205x222 มม.
สีขาว สีฟ้า สีดำ

ถังสีพลาสติก 4 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม สีใส
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม

ถังสี 4 ลิตร ทรงกระบอกกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 4 ลิตร
ถังสีทรงกระบอกกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 175x178 มม.
สีขาว สีใส
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม สีใสฝาขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 4 ลิตร ปากกว้างกลม

ถังสี 4 ลิตร ปากกว้างกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 4 ลิตร
ถังสีทรงปากกว้างกลม
หูพลาสติก
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 175x178 มม.
สีใสฝาขาว สีดำ

ถังสีพลาสติก 1 ลิตร

โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม สีขาว
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม สีดำ
โรงงานผลิตถังสีเปล่าพลาสติก 1 ลิตร ทรงกลม

ถังสี 1 ลิตร ทรงกลม

ถังสีเปล่าพลาสติก ขนาด 1 ลิตร
ถังสีทรงกระบอกกลม
ฝาปิดถังสีแบบธรรมดา
ขนาดถังสี กว้างxสูง 118x120 มม.
สีขาว สีดำ

***ลูกค้าต้องการสั่งสีอื่นๆ ต้องสั่้งผลิตถังสีขั้นต่ำ 1,500 ชุด***

การันตีคุณภาพและราคาถังสีพลาสติกด้วยยอดขายให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147