เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
โรงงานฉีดพลาสติก
L.A PLASTIC
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  ·  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147
เมนู
โทร: 081-9034147
ลิ้งไปแฟนเพจ โรงงานพลาสติก
พลาสติก


         

พลาสติก

     พลาสติกเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเพื่ออธิบายวัสดุสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์หลากหลายชนิดที่ใช้ในงานทั่วไปทุกที่ที่คุณมองจะพบพลาสติก เราใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นง่ายขึ้น เราสามารถพบพลาสติกในเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ บ้านที่เราอาศัยอยู่ และรถยนต์ของเล่นโทรทัศน์ที่เราดู บรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่เรากิน คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ล้วนมีพลาสติก
     พลาสติกเป็นวัสดุอินทรีย์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น เซลลูโลส ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เกลือ และน้ำมัน พลาสติกกลายเป็นวัสดุทางเลือกที่ทันสมัย
     คำว่า "พลาสติก" มาจากภาษากรีก "plastikos" ซึ่งมีความหมายว่าเหมาะสมกับการขึ้นรูป สิ่งนี้หมายถึงการอ่อนตัวของวัสดุพลาสติกในระหว่างการผลิตในโรงงานพลาสติกซึ่งช่วยให้สามารถหล่อหรืออัดขึ้นรูปทรงได้หลากหาย เช่น ฟิล์ม เส้นใย แผ่น ท่อ หลอด ขวด กล่อง ถาดเพาะกล้า ตะกร้าลำไย ถัง และอื่นๆอีกมากมาย
     พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความหลากหลายอย่างยิ่งและเหมาะแก่การใช้งานที่หลากหลายของคนทั่วไปและอุตสาหกรรม ความหนาแน่นที่ค่อนข้างต่ำของพลาสติกส่วนใหญ่ ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีข้อดีคือจะมีน้ำหนักเบา พลาสติกมีความทนต่อความกัดกล่อนของสารต่างๆ จึงเหมาะใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และพลาสติกบางชนิดมีความโปร่งใสซึ่งสามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีความโปร่งใสได้ และพลาสติกสามารถขึ้นรูปที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ยึ่งไปกว่านั้นหากคุณสมบัติทางกายภาพของพลาสติกที่ระบุไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ความสมดุลของคุณสมบัตินั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการเติมสารเสริมต่างเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ
     โดยหลักการแล้วพลาสติกสามารถพัฒนาได้ด้วยคุณสมบัติการรวมกันเกือบทุกประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่คุณต้องการ จากคุณสมบัติที่ดีของพลาสติก นี้ทำให้พลาสติกมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมากขึ้นเลื่อยๆ
                                                                      
พลาสติก
กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก
งานเป่าขวดพลาสติก
ลังอะไหล่กล่องอะไหล่
ตะกร้าบรรจุผลไม้พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก
กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก
ขวดพลาสติก
ลังอะไหล่พลาสติก
ตะกร้าบรรจุผลไม้สำหรับส่งออกพลาสติก
พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
                                                                      

เทอร์โมพลาสติก

     เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซินเป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม
                                                                      

เทอร์โมเซตติงพลาสติก

     เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดีเกิดคราบและลอยเปื้อนได้ยากคงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวเมื่อพลาสติกเย็นลงจะแข็งมากทนความร้อนและความดันไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ
ลิ้งไปแฟนเพจ ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าหูเหล็ก ตะกร้าลำไย ตะกร้ามังคุด