พารามิเตอร์ที่สำคัญในการฉีดพลาสติก ตอนที่ 1

ตอน  1  2  3  4
4.1 บทนำ
หลังจากโรงงานพลาสติกเราทราบถึงหลักการทำงานของการฉีดพลาสติกแล้ว โรงงานพลาสติกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในงานฉีดพลาสติกด้วย เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานฉีดพลาสติกและมีอิทธิพลต่อเวลาการทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก ตลอดจนคุณภาพของชิ้นงานนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ
1. อุณหภูมิ (พลาสติกเหลว แม่พิมพ์)
2. เวลา (ฉีด ย้ำ หล่อเย็น และวงจรการทำงาน)
3. ความดัน (ฉีด ย้ำ ต้านการถอยของเกลียวหนอน และในแม่พิมพ์)
4. ความเร็ว (ฉีด ปิด-เปิดแม่พิมพ์พลาสติก ชุดฉีดเคลื่อนเข้า-ออก และรอบเกลียวหนอน

4.2 อุณหภูมิพลาสติกเหลว

อุณหภูมิพลาสติกเป็นอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ออกมาจากหัวฉีดในขณะทำการฉีด ไม่ใช่อุณหภูมิที่แผ่นทำความร้อน (heater) แต่ในกรณีที่โรงงานพลาสติกเราไม่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เราอาจใช้อุณหภูมิของแผ่นความร้อนที่หัวฉีดแทนก็ได้ อุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ใช้ในการฉีดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก ซึ่งโดยทั่วไปเราสามารถสอบถามได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ส่วนมากจะบอกมาเป็นช่วงกว้างๆ เข่น 230-280 C การที่จะเลือกใช้อุณหภูมิสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการทำงานในโรงงานพลาสติก
การตั้งอุณหภูมิที่แผ่นความร้อนสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. เริ่มจากอุณหภูมิต่ำ และค่อยๆ สูงขึ้น (จากกรวยพลาสติกไปยังหัวฉีด) อุณหภูมิพลาสติกเหลวที่ต้องการ 250℃ (ดูรูปที่ 4.1)
การตั้งอุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติกจากต่ำไปสูง
รูปที่ 4.1 การตั้งอุณหภูมิของกระบอกฉีดจากต่ำไปสูง
2. เริ่มจากอุณหภูมิสูงและค่อยๆ ต่ำลง (จากกรวยเติมพลาสติกไปยังหัวฉีด) อุณหภูมิเหลวที่ต้องการ 250℃ (ดูรูปที่ 4.2)
การตั้งอุณหภูมิของกระบอกฉีดพลาสติกจากสูงไปต่ำ
รูปที่ 4.2 การตั้งอุณหภูมิของกระบอกฉีดจากสูงไปต่ำ
วิธีที่นิยมใช้กันมากในโรงงานฉีดพลาสติกคือใช้อุณหภูมิต่ำและค่อยๆ สูงขึ้น (จากกรวยเติมพลาสติกไปยังหัวฉีด) ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันพลาสติกตรงตำแหน่งใต้กรวยเติมพลาสติกอาจเกิดหลอมเหลวจนเกิดการอุดตันได้ และก็ต้องคอยระวังอย่าใช้อุณหภูมิให้สูงหรือต่ำเกินไป โดยเฉพาะที่หัวฉีด ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปพลาสติกเหลวอาจจะไหลออกเยิ้มที่หัวฉีดได้ แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปอุณหภูมิก็จะตกลงได้อีกเมื่อเวลาที่หัวฉีดชนและค้างอยู่ที่แม่พิมพ์ พลาสติกเหลวก็ไม่ไหลออกจากหัวฉีด แต่จุดประสงค์สำคัญในการเลือกใช้อุณหภูมิที่แผ่นทำความร้อนต่ำและค่อยๆสูงขึ้นนั้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของพลาสติกเหลวสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งจะทำให้ตัวเนื้อวัสดุพลาสติกเสื่อมสภาพได้ เช่น ถ้าต้องการอุณหภูมิของพลาสติกเหลว 250℃ เพระถ้าตั้งไว้เกินมากเท่าไรพลาสติกก็มีโอกาสเสื่อมสภาพได้มากขึ้นเท่านั้น (แต่ถ้างานฉีดบางมากเราควรตั้งอุณหภูมิให้สูงหน่อยเพื่อพลาสติกเหลวจะได้วิ่งเข้าแม่พิมพ์ได้ดีขึ้น ถ้าตั้งอุณหภูมิต่ำไปงานฉีดพลาสติกอาจไม่เต็มได้ อธิเช่น งานฉีดพวก ตะกร้าลำไย  ตะกร้ามังคุด)
ส่วนเกลียวหนอนแบบมีช่วงไล่ก๊าซ เราสามารถตั้งอุณหภูมิที่แผ่นความร้อนได้ดังรูปที่ 4.3 โดยแบ่งตามชนิดของพลาสติก
การตั้งอุณหภูมิของการบอกฉีดของเกลียวหนอนที่มีช่วงไล่ก๊าซ
รูปที่ 4.3 การตั้งอุณหภูมิของการบอกฉีดของเกลียวหนอนที่มีช่วงไล่ก๊าซ

4.3 อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติก

โรงงานพลาสติกสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยใช้อุปกรณ์ควมคุมอุณหภูมิของน้ำหรือน้ำมันที่ไหลเข้าหมุนเวียนอยู่ในแม่พิมพ์พลาสติก อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่จะทำการตั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกคือ ถ้าเป็นพวกอะมอร์พัสเทอร์โมพลาสติก (amorphous thermoplastic) เราจะใช้อุณหภูมิต่ำ ส่วนพาร์เซียลคริสตัลไลน์เทอร์โมพลาสติก (partial crystalline thermoplastic) จะใช้อุณภูมิสูงกว่า ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ทางโรงงานพลาสติกก็ต้องอาศัยวิธีการปรับปริมาณและความเร็วของน้ำเข้าหรือออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์มากและต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะได้อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติกคงที่ กล่าวคือถ้าต้องการอุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำเราสามารถเปิดน้ำเข้าไปในแม่พิมพ์พร้อมๆ กับการฉีดได้เลย แล้วค่อยๆ ปรับปริมาณและความเร็วของน้ำให้มากขึ้น เพื่อชดเชยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากพลาสติกเหลว จนได้อุณหภูมิคงที่ แต่ถ้าต้องการอุณหภูมิสูงเราจะปิดน้ำเอาไว้ก่อน หลังจากทำการฉีดไปได้สักระยะหนึ่งจนอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกสูงขึ้นตามที่ต้องการแล้วจึงค่อยเปิดน้ำไหลผ่านแม่พิมพ์พลาสติก แล้วทำการปรับปริมาณและความเร็วของน้ำจนได้อุณหภูมิคงที่ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์แสดงดังรูป 4.4
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติก
รูปที่ 4.4 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติก
ตอน  1  2  3  4
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147