การทำนายุคใหม่การผลิตเมล็ดพันธุ์กล้าด้วยถาดเพาะกล้าและรถดำนา

การทำนายุคใหม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรผลิต

ตอนนี้เฉลี่ยอายุเกษตรกรไทย เท่ากับ 57ปี เป็นอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ ดังนั้นอุตสาหกรรมการเกษตรจะเป็นทางออก เราต้องนำเครื่องจักรที่มีอยู่ที่เหมาะกับพื้นนาประเทศไทย เหมาะกับภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด เราจะยกเครื่องจักรทั้งหมดมาคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ในสิ่งที่ดีที่สุดและนำมาลองมาปฏิบัติถ้าใช้ได้จริงสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เราเจอได้อันนั้นคือความยั่งยืนของการทำนาในอนาคต เกิดได้จากการลองผิดลองถูกต้องนำมาทดลองก่อน เราจะไปทุ่มเททีเดียวโดยที่ปราศจากข้อมูลไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงต้องทดลองก่อน และต้องศึกษาข้อมูลในการทำนาชนิดต่างๆให้รอบครอบ
การทำนายุคใหม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรผลิตแทนคนเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน

เทคโนโลยีในการผลิตกล้าเพื่อนำไปสู่การปักดำ

สิ่งที่จะนำมาใช้ในภาคการเกษตรการปลูกข้าว คือ เทคโนโลยีในการผลิตกล้าเพื่อนำไปสู่การปักดำด้วยเครื่องจักร นี่เป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธี ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีในการเพาะกล้าในถาดเพาะกล้าและนำเครื่องจักรมาใช้ เนื่องจาก การผลิตเมล็ดพันธุ์กล้าซึ่ง 4-5ปีมานี้ ปัญหาของการระบาดของข้าววัชพืชเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มาก คุณภาพไม่ได้ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ควรจะเป็นไม่ถึงมาตรฐานที่ทางพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกำหนดไว้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ หนึ่งในวิธีนั่นก็คือการปักดำด้วยเครื่องจักร การปักดำด้วยเครื่องจักรนอกจากทำให้เราได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วสิ่งที่ตามมาเราสามารถลดต้นทุนในการใช้เคมีและปุ๋ยเคมีได้ ซ้ำประโยชน์สูงสุดกว่านั้นก็คือผลผลิตการทำเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น 15% เพียงพอกับกับการปักดำและค่ากล้า เพราะเวลาปักดำแล้วละยะห่างแต่ละแถวแต่ละกอมีความสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นข้าวมีความแข็งแรงตามธรรมชาติโรคแมลงไม่ค่อยรบกวนถึงแม้จะลบกวนบ้างก็สามารถแก้ไขได้ง่าย และเวลาเจอลมฝนสามารถลดการหักของต้นกล้าข้าวได้ ฉะนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวย่อมได้ผลผลิตที่มากขึ้น นี่คือผลประโยชน์ที่ใช้การปักดำด้วยเครื่องจักร ตอนนี้ทางประเทศเราคงใช้การปักดำด้วยแรงงานคนไม่ค่อยได้แล้ว เพราะตอนนี้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของประเทศเราจะอยู่ที่ 300-350บาท ต้นทุนก็จะสูงและอีกอย่างหาคนค่อนข้างยากเอาแน่เอานอนไม่ได้ จึงควรใช้รถปักดำแทน รถปักดำนั่งขับ 8แถว ในหนึ่งวันสามารถปักดำได้ 40ไร่ แทนแรงงานคนได้ถึง 80คน ส่วนถ้าใช้คนดำ คนดำที่เก่งสามารถดำได้ 2งาน เราจึงต้องใช้คนถึง 80คน ถ้าเราใช้รถดำนาแบบ 8แถว เราใช้คนแค่ 4คน ขับ 1คน ใส่กล้า 1คน และตามซ่อม 2คน และได้ผลงานที่ดีกว่าใช้คนดำ เพราะระยะแนวระยะแถวจะตรงกัน ฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีการปลูกด้วยนาปักดำ การทำเมล็ดพันธุ์ในอนาคตจึงจะมาเป็นการทำนาปักดำ 100% และการทำข้าวเพื่อบริโภคชาวนาที่มีความเชี่ยวชาญก็จะต้องปรับตัวมาใช้เครื่องจักรเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้ได้ จึงเป็นทางออกของเกษตรกรไทย อุตสาหกรรมเกษตรถ้าเรารู้จักใช้เราจะสามารถลดต้นทุนได้ไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
การผลิตกล้าแผ่นในถาดเพาะกล้าเพื่อนำไปสู่การปักดำ

หลักการลดต้นทุนในการทำนายุคอุตสาหกรรมเกษตร

หลักการลดต้นทุนในการทำนายุคอุตสาหกรรมเกษตร ต้องลดต้นทุนด้วยการที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่น้อยลงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่การที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่น้อยลงได้จะต้องมีความประณีตในการเตรียมดินและการเตรียมเทือกนาต้องมีความสม่ำเสมอนำรถคลุกมาย่ำเพื่อให้ฟางจม ฟางสดที่จมดินและใช้จุลินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลาย สักประมา 15-30วัน ก็จะเปื่อยย่อยสราย เป็นการเพิ่มสารอินทรีในดิน ดินถึงแม้ใช้เคมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีสารอินทรีย์สารแคมีก็ไม่มีประโยชน์เพราะดินจะแน่นทำให้รากไม่เดิน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจุดไฟเผาฟางที่มีค่าเหล่านี้ทิ้ง
การทำนาต้องใบ้เมล็ดพันธุ์ข้าน้อยลงและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพร้อมคุณภาพ
กล้าแผ่นที่เหมาะสมในการปักดำจะมีความสูงประมาณ 15เซนติเมตร ความหนาแน่นประมาณ 7,500ต้น ต่อ หนึ่งถาดเพาะกล้า หนึ่งถาดเพาะกล้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 250กรัม 100กรัมมีเมล็ดพันธุ์ประมาณ 3,000เมล็ด ความแข็งแรงของกล้าแผ่นเมื่อนำออกจากถาดแล้วต้องไม่ขาด เมื่อเราใส่วัสดุเพาะและหว่านเมล็ดในถาดเพากล้าเมื่อโตขึ้นมารากต้องผสานกันหนาแน่นแผ่นต้องไม่ขาดหรือหลุด ถ้าขาดหรือหลุดเวลาไปปักดำจะเสียหายเยอะและปักดำไม่สวยน้ำหนักกล้าไม่ดีไม่สม่ำเสมอก็อาจเกิดปัญหาได้
กล้าแผ่นที่มีคุณภาพเมื่อนำออกจากถาดเพาะกล้าสู่การปักดำก็จะได้ผลิตมากขึ้น

เทคโนโลยีการเกษตรเอเชียสมัยใหม่

จากเมล็ดสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรเอเชียสมัยใหม่
                                 
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147